Υπουργικό συμβούλιο: Συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό συμβούλιο παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός στην αρχική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία ενώ σε εγχώριο επίπεδο ανακοίνωσε μεταξύ άλλων το “πάγωμα” των πλειστηριασμών για 3.000 ακίνητα.

Τι συζητήθηκε – Ποια θέματα περιείχε η ατζέντα

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος παρουσίασαν τις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες α) Ο νέος ΕΝΦΙΑ – Μείωση ΕΝΦΙΑ με εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών, β) Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για τη στήριξη ευάλωτων οφειλετών, γ) Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, δ) Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ε) Άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης – Ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου.

α) Ο νέος ΕΝΦΙΑ – Μείωση ΕΝΦΙΑ με εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και αντιμετωπίζονται τα νέα δεδομένα λόγω αναπροσαρμογής των τιμών εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι οποίες εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Με τις προτεινόμενες διατάξεις:

 • Μειώνεται ο φόρος ακόμη και για ακίνητα σε ζώνες στις οποίες αυξήθηκαν οι τιμές.
 • Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα (διατηρείται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες) και ενσωματώνεται στον κύριο φόρο.
 • Διορθώνονται στρεβλώσεις και αδικίες του παρελθόντος, με στόχο ένα φόρο πιο ορθολογικό και αναλογικό.

Ενδεικτικά:

 • Αναπροσαρμόζονται συντελεστές και κλιμάκια υπολογισμού του κυρίου φόρου κτισμάτων και οικοπέδων (μειώνονται συντελεστές και ενοποιούνται κλιμάκια).
 • Χορηγείται εφεξής σε μόνιμη βάση η μείωση του φόρου με βάση τη συνολική αξία της περιουσίας.
 • Αυξάνονται σημαντικά οι συντελεστές έκπτωσης του φόρου των φυσικών προσώπων για τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.
 • Διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στην αποπληρωμή του φόρου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του φόρου σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται:

 • 1ον: Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα και ιδίως για εκείνα που διαθέτουν ακίνητα που εντάσσονται σε χαμηλές και μεσαίες τιμές ζώνης, παρά την αύξηση των τιμών εκκίνησης στις περισσότερες ζώνες.
 • 2ον: Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου φυσικών προσώπων (ως σήμερα υπολογιζόταν στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτή υπερέβαινε τις 250.000 ευρώ) και η ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο.
 • 3ον: Η διόρθωση στρεβλώσεων και αδικιών, προκειμένου ο φόρος να γίνει πιο ορθολογικός, δίκαιος και αναλογικός.

2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

Με την αναμόρφωση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών επιχειρείται η εξάλειψη δυσλειτουργιών του συστήματος που καθυστερούν την απονομή της Δικαιοσύνης και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά της.

Με το Σχέδιο Νόμου εισάγονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την οργάνωση και λειτουργία των Δικαστηρίων και ρυθμίσεις για την ταχύτερη ενσωμάτωση των πολιτικών για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναμορφώνεται το σύστημα διενέργειας των επιθεωρήσεων των δικαστών.

Ειδικότερα, με τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών:

 • Θεσπίζονται σημαντικές καινοτομίες που αφορούν στη δυνατότητα σύγκλησης των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περιορίζονται τα κωλύματα εντοπιότητας για την πιο ορθολογική στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα των Ειρηνοδικείων μετά την έναρξη λειτουργίας της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
 • Οι δικαστικές αποφάσεις όλων των δικαστηρίων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Εισάγονται στους κανονισμούς των δικαστηρίων υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την ισομερή κατανομή των υποθέσεων.

Ως προς το σύστημα επιθεώρησης:

 • Καθιερώνονται 4 επίπεδα επιθεώρησης (στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, τους διευθύνοντες τα δικαστήρια, τους προέδρους και τους προεδρεύοντες τμημάτων δικαστικών σχηματισμών, σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς).
 • Επεκτείνεται η θητεία των επιθεωρητών, οι οποίοι επιλέγονται με ένα μικτό σύστημα ορισμού και κλήρωσης. Οι επιθεωρητές παρακολουθούν υποχρεωτικά έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται από την Εθνική Σχολή Δικαστών.
 • Ιδρύεται Γραφείο Γραμματείας Επιθεώρησης για την υποβοήθηση του έργου των επιθεωρητών.
 • Στην επιθεώρηση ελέγχεται, πλέον, πέρα από την ποσοτική και ποιοτική υπηρεσιακή απόδοση των δικαστικών λειτουργών, και η ταχύτητα έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, πάντα σε σχέση με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων.

Ποια άλλα θέματα συζητήθηκαν

 • 3. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσίασε το ερανιστικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πλειάδα ειδικότερων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και άλλων Υπουργείων
 • 4. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, εισηγήθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.
 • 5. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για την ανανέωση της θητείας του Ιωάννη  Δημητρακόπουλου στη θέση του Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 6. Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ενέκρινε την συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής.
 • 7. Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, ενέκρινε την συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr