Το Υπουργείο Τουρισμού, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Το Υπουργείο Τουρισμού, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Η Κατανομή των θέσεων είναι η εξής:

1. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

2. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

3.ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

4. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

5. ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

6. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (με έδρα στην Κόρινθο)
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Οροφοκομία

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

7. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

8. ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

9. ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ιατρών ή Υγιεινής (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού ανά κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής:

1.Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα έτος (1) τουλάχιστον διδακτική εμπειρία.

2. Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία.

3. Εκπαιδευτικοί Ιατρών (ΠΕ) ή Υγιεινής (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου τμημάτων Ιατρικής οποιασδήποτε ειδικότητας ή ΤΕΙ τμημάτων Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (πρώην τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Επισκεπτών Υγείας) ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ένα (1) έτος τουλάχιστον διδακτική εμπειρία.

4. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία.

5. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία.

6. Εκπαιδευτικοί Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Οροφοκομία

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) της ημεδαπής, ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον πρέπει να είναι διδακτική εμπειρία.

7. Εκπαιδευτικοί Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α ́ ή Β ́ κύκλου στην ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Μαγειρικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Μαγειρικής ή πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ ́ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 συναφούς τμήματος και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία

8. Εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α ́ ή Β ́ κύκλου στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής ή πτυχίο Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ ́ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 συναφούς τμήματος και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία.

9. Εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) με έμφαση στον Επισιτισμό

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΕΠΑΣ ή Τ.Ε.Ε. Α ́ ή Β ́ κύκλου στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής Τέχνης ή ΙΕΚ (με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής Τέχνης ή Επισιτιστικής ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής ή πτυχίο Ξενοδοχειακής ή Επισιτιστικής Τέχνης βασικής εκπαίδευσης ΣΤΕ διετούς κύκλου σπουδών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ ́ Γυμνασίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο / πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 συναφούς τμήματος και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία το ένα (1) έτος τουλάχιστον να είναι διδακτική εμπειρία.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα προσληφθεί δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του, μόνο σε μία θέση.

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να λειτουργούν σεπρωινό και απογευματινό ωράριο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες. Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεταιεντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπωςή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και στα κατά τόπους ΙΕΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr