Στη Βουλή, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη των αρμόδιων επιτροπών, κατατέθηκε την Παρασκευή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής την παρουσίαση του σχεδίου με αναλυτική περιγραφή δράσεων και ζήτησε τη σύγκληση, σε κοινή συνεδρίαση, των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής.

Η αναλυτική περιγραφή των Δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εστάλησαν, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εξής ενότητες:

  • Μακροοικονομικά αποτελέσματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα
  • Συσχέτιση με τους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες, η προώθηση των οποίων αποτελεί διακριτό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
  • Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες για όλους
  • Προϋποθέσεις και μηχανισμός εφαρμογής
  • Στήριξη των επενδύσεων μέσω του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Αποτελέσματα διαβούλευσης
  • Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Υπουργείο Οικονομικών: Τι περιλαμβάνουν οι 4 πυλώνες

Αποτελείται το σχέδιο από 4 πυλώνες. Έναν πράσινο, έναν ψηφιακό, έναν κοινωνικό και αυτόν που αφορά τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό.

Ως προς την πράσινη μετάβαση οι επενδύσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και για το δημόσιο, δημόσια κτίρια και υποδομές. Τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών η οποία θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προώθηση στρατηγικών αστικών αναπλάσεων υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής αξίας, μεγάλες επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά συνοδευόμενα από αλλαγές στη χρήση των δικτύων άρδευσης και εγκατάσταση τηλεμετρητών για τον εντοπισμό διαρροών και την έξυπνη διαχείριση του νερού. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το νέο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και πρωτοβουλίες για την προστασία της βιοποικιλότητας. Μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό της Πολιτικής Προστασίας. Επενδύσεις εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων που θα πληροφορούν έγκαιρα και αμέσως για τις δυνατότητες χρήσης γης για τα 4/5 της χώρας. Μία πολύ μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση.

Για την ψηφιακή μετάβαση τώρα οι επενδύσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια για να διευκολυνθεί η μετάβαση στη χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους για να διευκολυνθεί αύριο η ηλεκτροκίνηση. Σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με σύγχρονα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών με τα ελληνικά νησιά για να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας. Ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διάφορους τομείς, υγεία, δικαιοσύνη, οι πολεοδομίες που όλοι ξέρουμε πόσο ταλαιπωρούν τους πολίτες πολλές φορές.  Κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ και άλλα.

Και ενσωμάτωση αυτών των αρχείων στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Διασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων και επιμέρους μητρώων και εφαρμογών μεταξύ φορέων του δημοσίου για να έχουμε ένα ενιαίο δημόσιο ψηφιακά όχι διαφορετικά χωρισμένα από τύχη δημόσια. Ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση συναλλαγών της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, επενδύσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ώστε να ψηφιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις φορολογικές υπηρεσίες και να κωδικοποιήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τη φορολογική νομοθεσία. Δράσεις κατά του λαθρεμπορίου και χρήση καινούργιων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε καλύτερους φορολογικούς ελέγχους. Ενίσχυση επίσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ακόμη, προβλέπει το σχέδιο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με απόκτηση εξοπλισμού και υπηρεσιών όπως οι νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η εργασία από απόσταση, το ψηφιακό γραφείο.

Σε ότι αφορά τώρα τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετασχηματισμό το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ισχυρά κίνητρα για πράσινο, ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Επίσης έχουμε σημαντικά έργα υποδομής όπως το βόρειο τμήμα του Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ένα μεγάλο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια που θα αφορά πάρα πολλά οδικά δίκτυα στη χώρα, μεγάλα αρδευτικά έργα μέσω ΣΔΙΤ. Ο εκσυγχρονισμός επίσης μέσω σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα του δικτύου σιδηροδρόμων. Και ένας νέος προαστιακός σιδηρόδρομος που θα αλλάξει τη μορφή της δυτικής Αττικής. Τα ηλεκτρονικά διόδια ακόμη και άλλες έξυπνες υποδομές όπως ειδικοί μετρητές και αισθητήρες στις γέφυρες.

Επενδύσεις επίσης έχουμε για την ενίσχυση του πολιτισμού. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός τη δημιουργία του Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά. Έχουμε επίσης ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών και πρόγραμμα προστασίας εμβληματικών μνημείων από την κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση, τις πυρκαγιές που απειλούν τα μνημεία μας. Επενδύσεις στον τουρισμό. Και εδώ έχουμε παρεμβάσεις και στον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες μας ώστε να είναι προσβάσιμες σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή με αναπηρίες και ειδικά προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων.

Έχουμε επίσης πρόθεση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα για να γίνουν επενδύσεις με προσανατολισμό, την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Επενδύσεις που αφορούν την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, την γενετική βελτίωση ζώων καθώς και την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών.

Ως προς τον τέταρτο, τον κοινωνικό πυλώνα, οι επενδύσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλα προγράμματα με στόχο την αύξηση της απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Εδώ θα έχουμε ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για να γίνεται διαδραστικό μάθημα. Αντίστοιχο αναβαθμισμένο εξοπλισμό στα εργαστήρια και ήδη ξεκίνησαν τα voucher για να μπορούν να πάρουν τεχνολογικά εργαλεία, tablet και laptop  οι μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Έχουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις στο σύστημα της υγείας για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά υγεία υψηλής ποιότητας. Εδώ, εκτός από την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, έχουμε την ψηφιοποίησή τους. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, το Σπύρος Δοξιάδης, που περιλαμβάνει εθνικά προγράμματα για τη σωματική άσκηση και την διατροφή, τους εμβολιασμούς, τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον προληπτικό έλεγχο των νεογνών και άλλα.

Τέλος, έχουμε επενδύσεις που ενδυναμώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης, οικονομικής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων, ενίσχυση της παιδικής προστασίας, προώθησης των ίσων ευκαιριών και στήριξη της διαφορετικότητας. Και ακόμη προγράμματα ένταξης προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Το Ελλάδα 2.0 είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης. Υπερακοντίζουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, επιτυγχάνοντας 38% και 22% αντίστοιχα για την πράσινη και ψηφιακή πλευρά του σχεδίου. Συνολικά είναι ένα σχέδιο εξαιρετικά απαιτητικό στην υλοποίησή του που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, προσήλωση στους στόχους, διαφάνεια και τήρηση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων, και προπαντός αποφυγή άσκοπων αντιπαραθέσεων. Εφόσον, όμως, το φέρουμε σε πέρας με επιτυχία μπορεί να αλλάξει την πορεία της Ελλάδας και να κάνει με πολλούς τρόπους καλύτερη τη ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr