Δημοσιεύθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δύο εγκριτικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών

Δημοσιεύθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δύο εγκριτικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών που δίνουν το «πράσινο φως» για 90 προσλήψεις σε εννέα φορείς.

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 51 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες ή έως 11 μήνες στους φορείς του παρακάτω πίνακα.

– 39 υπάλληλοι θα υπογράψουν 8μηνη ή 9μηνη σύμβαση εργασίας στους φορείς του παρακάτω πίνακα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr