Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δέκα (10) ατόμων 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα Αθηνών, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Ρόδου και Χανίων), για την εφαρμογή του Προγράμματος έτους 2022 Ελέγχου και Εκρίζωσης της βρουκέλλωσης/μελιταίου πυρετού.

Οι 10 νέες θέσεις εργασίας αφορούν στις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ Κτηνιάτρων
  • ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά ([email protected]). [Υπόψη κου Δημήτριου Σταυρόπουλου].

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6010903 (εσωτ. 87582)

Πηγή: pagenews.gr