Ξεκινούν από τις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις επιδότησης επενδυτικού σχεδίου στον τουρισμό από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ξεκινούν από τις 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις επιδότησης επενδυτικού σχεδίου στον τουρισμό από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή του επενδυτικού τους σχεδίου στον α΄ κύκλο του καθεστώτος «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Πρόκειται για το δεύτερο καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου που προκηρύσσεται, με την αρχή να γίνεται πριν από λίγες εβδομάδες με το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για τις τουριστικές επενδύσεις ανέρχεται για το 2022 σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα άλλα 75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση, ως επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και ως επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Υπενθυμίζεται ότι από το εν λόγω καθεστώς έχουν εξαιρεθεί, δεν μπορούν να υπαχθούν δηλαδή, επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.

Στο καθεστώς μπορούν να υπαχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:

  • α) Ιδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων.
  • β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
  • γ) Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για δύο τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αλλάξει χρήση το κτίριο και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.
  • δ) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
  • ε) Ιδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
  • στ) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.
  • ζ) Ιδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον σωρευτικά φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές, περιοχές κοντά στα σύνορα και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, κατατάσσονται στην κατηγορία των 5 κλειδιών, διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.
  • η) Ιδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων.

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι 1 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 50.000 ευρώ για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) καθώς και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών (Ο.Π.) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ).

Η αίτηση υπαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων και ο επενδυτής ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και την καταχώρισή τους.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr