Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 10% προέβλεψε με έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος για το ΑΕΠ, από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Αύξηση του ΑΕΠ κατά 10% προέβλεψε με έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος για το ΑΕΠ, από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι θα υπάρξει αύξηση 6.9% έως το 2026 η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να φθάσει και 9.9%. Μάλιστα, τα αποτελέσματα της έκθεσης αναφέρουν ότι η πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Για το κομμάτι των ιδιωτικών επενδύσεων και την απασχόληση αναφέρουν κατά 6.9%,20% και 4% αντίστοιχα μέχρι το 2026.

Για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια εκτιμάται ότι αυξάνεται το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 4,3% το 2026, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση του επιπέδου του ΑΕΠ κατά 2,6% το 2026.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν μακροχρόνια σε μια μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας, καθώς συνεπάγονται μετάβαση σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, μεγαλύτερη προσφορά εργασίας και πιο αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων.

Στην μελέτη εξετάζονται:

  • α) μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών,
  • β) μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και
  • γ) μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr