Τράπεζα της Ελλάδος: Έλλειμμα ύψους 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών για το Μάιο, καταγράφοντας έτσι αύξηση κατά 477 εκατομμύρια ευρώ έναντι του Μαΐου 2020.

Έλλειμμα ύψους 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών για το Μάιο, καταγράφοντας έτσι αύξηση κατά 477 εκατομμύρια ευρώ έναντι του Μαΐου 2020.

Που οφείλεται η αύξηση

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με την αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 59,6% και 25.9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές κατά 56,2% και 27,3% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 29,5% και 23,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές και οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 40,4% και 37,3% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε σε σχέση με το 2020.

Ισοζύγιο κεφαλαίων

Το Μάϊο  του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκε σε 202 εκατ. ευρώ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr