Αποστρατεύονται οι Ηλίας Κοσσυβάκης και Νικόλαος Τσέτσικας – Προάγονται στον βαθμό του Αντιστράτηγου οι Ελευθέριος Γκαρίλας και Σπυρίδωνας Σκλάβος​

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων Αστυνομίας Λάζαρου Μαυρόπουλου και Γεωργίου Δούβαλη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 21 Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστράτηγου, για κάλυψη δύο κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

• Ελευθέριο Γκαρίλα​

• Σπυρίδωνα Σκλάβο​

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω πέντε Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από τριάντα ημέρες, με άλλο προεδρικό διάταγμα:

• Ηλίας Κοσσυβάκης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων

• Σοφία Λαμπροπούλου, Διοικήτρια της Αστυνομικής Ακαδημίας

• Κωνσταντίνος Δούβαλης, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου

• Νικόλαος Τσέτσικας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ)

• Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων

Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

• Νικόλαο Σπανουδάκη​

• Χρήστο Κονδύλη​

• Δημήτριο Μάλλιο​

• Ελευθέριο Ντουρουντού​

• Εμμανουήλ Δουρβετάκη​

• Απόστολο Μαρτζάκλη​

• Πασχάλη Συριτούδη​

• Δημήτριο Παντελή​

• Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο​

• Αστέριο Μαντζιώκα​

• Γεώργιο Μπάλλα​

• Γεώργιο Λυμπινάκη​

• Γεώργιο Μιχαλόπουλο​

• Αθανάσιο Μπαδέκα

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας

Επίσης, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως: Λάζαρος Μαυρόπουλος, ως Υπαρχηγός του Σώματος, Γεώργιος Δούβαλης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Ελευθέριος Γκαρίλας, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Σπυρίδων Σκλάβος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, επτά Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων, ενώ 12 ταξίαρχοι αποστρατεύονται.

Στον βαθμό του υποστράτηγου προήχθησαν οι:

Μπουλούμπασης Χρήστος

– Πούπουζας Παναγιώτης

– Μανούρας Χρήστος

– Μπακόλας Δημήτριος

– Βασιλείου Γεώργιος

– Παπαδόπουλος Γεώργιος

– Καλόγηρος Χαράλαμπος

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι παρακάτω 12 Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

– Γερμανός Θωμάς

– Κωστούλας Βασίλειος

– Χριστοδουλίδης Ασημάκης

– Νταλαχάνης Ιωάννης

– Καραϊσκος Γεώργιος

– Παπαδήμος Δημήτριος

– Νέστορας Θωμάς

– Δόσχορης Σπυρίδων

– Ανθούλης Κωνσταντίνος

– Μανουσόπουλος Πολυχρόνης

– Κιαμίλη Χούντα Μαρία

– Οικονομόπουλος Μιχαήλ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr