Σε όσους από την 1η Οκτωβρίου αλλάζουν οι όροι της σύμβασης, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να τους ενημερώσουν με επιστολή μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Προς το τέλος της οδεύει η εποχή των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και των έκτακτων μέτρων που ίσχυσαν από τον περσινό Αύγουστο. Από την 1η Οκτωβρίου τα τιμολόγια θα διαμορφώνονται εκ νέου ελεύθερα και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ως προς τους όρους των συμβολαίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων έκανε γνωστό για ποιες περιπτώσεις καταναλωτών οι πάροχοι θα πρέπει να αποστείλουν επιστολές ενημέρωσης σχετικά με τις αλλαγές στους όρους σύμβασης.

Οι κατηγορίες συμβολαίων
Με βάση τα όσα δημοσίευσε η ΡΑΑΕΥ, και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση με την αγορά μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, τρεις είναι οι κατηγορίες συμβάσεων που έχουν διαμορφωθεί στη λιανική ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και της ισχύος των έκτακτων μέτρων.

Σε όσους από την 1η Οκτωβρίου αλλάζουν οι όροι της σύμβασης, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να τους ενημερώσουν με επιστολή μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Αναλυτικά οι τρεις κατηγορίες συμβάσεων είναι:
1. Συμβάσεις χωρίς τροποποίηση
Στην περίπτωση κατά την οποία, με τη λήξη των έκτακτων μέτρων, αναβιώσουν οι όροι των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονταν σε αναστολή χωρίς όμως να επέλθει ουδεμία τροποποίηση είτε αυτών είτε οποιουδήποτε άλλου όρου της σύμβασης, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν οφείλουν να προβούν σε ουδεμία ενημέρωση των Τελικών Πελατών τους καθώς αυτοί θα τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο που τιμολογούνταν και πριν την θέσπιση των έκτακτων μέτρων.

2. Συμβάσεις με αλλαγές στους όρους του προγράμματος
Στην περίπτωση κατά την οποία με τη λήξη των έκτακτων μέτρων ο πελάτης παραμένει συμβεβλημένος σε προϊόν που φέρει την ίδια ονομασία, όπως πριν την 1η Αυγούστου 2022, ωστόσο διαφέρουν οι τιμολογιακοί ή άλλοι βασικοί όροι της σύμβασης προμήθειας σε οποιονδήποτε όρο της, οι προμηθευτές υποχρεούνται σε ατομική, διαφανή ενημέρωση των τελικών πελατών τους, με διακριτή επιστολή, 60 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

3. Μετάπτωση τελικών πελατών σε καινούργιο ή διαφορετικό πρόγραμμα τιμολόγησης.
Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που καταχρηστικά υπήχθησαν από τους προμηθευτές τους, μονομερώς, σε καινούριο ή διαφορετικό πρόγραμμα τιμολόγησης από αυτό που ήταν συμβεβλημένοι πριν τη θέσπιση των έκτακτων μέτρων. Τότε οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται αμελλητί να μεριμνήσουν για την έγκυρη σύναψη σύμβαση προμήθειας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr