Ο διοικητής της ΤτΕ περιγράφει τους άξονες, στους οποίους πρέπει να εστιάσει η επόμενη κυβέρνηση

Τις προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής «συγκεντρώνει» ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, σε άρθρο γνώμης το οποίο δημοσιεύεται στην «Καθημερινή της Κυριακής». Αφού αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, η οποία αντανακλάται στις χαμηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας εστιάζει στα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα.

Όπως αναφέρει ο κ. Στουρνάρας, παραδείγματα τέτοιων εγγενών αδυναμιών αποτελούν οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, η γραφειοκρατία και η αναποτελεσματικότητα που εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου, η υστέρηση σε ορισμένες βασικές υποδομές, η μικρή συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με τη δυσμενή εξέλιξη του δημογραφικού, η ανεπαρκής καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ελλείψεις στο λεγόμενο «τρίγωνο της γνώσης» (παιδεία–έρευνα‒καινοτομία), οι οιονεί ολιγοπωλιακές συνθήκες σε συγκεκριμένες αγορές αγαθών και υπηρεσιών, και οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας έκανε ειδική αναφορά στο πολύ υψηλό έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών«Ένα έλλειμμα άνω του 4% έρχεται σε σύγκρουση με τον έλεγχο των μακροοικονομικών ανισορροπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως, όμως, υποδηλώνει ότι η εθνική δαπάνη είναι σημαντικά και διαχρονικά μεγαλύτερη από την εγχώρια παραγωγή ή, ταυτόσημα, ότι οι επενδύσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες αποταμιεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: pagenews.gr