Η βαθμολογία που θα συγκεντρώνει κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα ανοίγει την «πόρτα» των ρυθμίσεων οφειλών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς

Στα “σκαριά” βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης η οποία θα καταγράφει όλα τα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και παράλληλα θα βαθμολογεί φυσικά και νομικά πρόσωπα για την πιστοληπτική τους συμπεριφορά.

Η βαθμολογία που θα συγκεντρώνει κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα ανοίγει την «πόρτα» των ρυθμίσεων οφειλών, ενώ οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών θα αποφασίζουν βάσει της βαθμολογίας για τη χορήγηση ή μη δανείων και διακανονισμών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συμβολαίου, ώστε να αποκλείουν όσους έχουν μεγάλες οφειλές.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα πάρει σύντομα τον δρόμο προς τη Βουλή για ψήφιση.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr