Την επίσημη έγκριση του υπουργού Εσωτερικών έλαβαν οι νέες προσλήψεις στα σχολεία όλης της χώρας. Η έγκριση αφορά στην πρόσληψη καθαριστριών με συμβάσεις διάρκειας 10 μηνών.

Την επίσημη έγκριση του υπουργού Εσωτερικών έλαβαν οι νέες προσλήψεις στα σχολεία όλης της χώρας. Η έγκριση αφορά στην πρόσληψη καθαριστριών με συμβάσεις διάρκειας 10 μηνών.

Όπως ο ίδιος ο κ. Βορίδης επισημαίνει, η κατανομή των θέσεων αφορά “στους δήμους ολόκληρης της χώρας“.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠ.ΕΣ. με ημερομηνία 21 Ιουλίου

“Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, με στόχο την πλήρη και έγκαιρη διασφάλιση των συνθηκών ατομικής και δημόσιας υγιεινής στα σχολικά κτήρια, ενέκρινε την πρόσληψη 15.495 σχολικών καθαριστριών. 

Το προσωπικό καθαριότητας θα  προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους ολόκληρης της Χώρας και για την κατανομή του έχει ακολουθηθεί η περσινή εξορθολογισμένη μέθοδος σύμφωνα με την οποία ελήφθησαν διασταυρωτικά στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους Δήμους αναφορικά με το συνολικό εμβαδό της, προς καθαρισμό, επιφάνειας των σχολικών κτηρίων. 

Με τη μέθοδο αυτή υπολογίστηκε η κάλυψη των πραγματικών αναγκών καθαριότητας σε ανθρωποώρες και αντιστοιχίστηκε με την ορθή κατανομή των αναγκαίων ποσών. 

Η συνολική δαπάνη των αμοιβών του προσωπικού καθαριότητας στα σχολικά κτήρια θα ανέλθει στο ποσό των 85.000.000 ευρώ περίπου”.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr