Ανάπτυξη στο 2,9% και πληθωρισμός στο 2,6%.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να είναι σύμφωνος με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να φθάσει το 2,4% το 2023 και το 2,9% το 2024, όπως αναφέρεται στην έκθεση του προϋπολογισμού του 2024. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 206,6 δισ. ευρώ το 2022 σε 222,8 δισ. ευρώ το 2023 και 233,8 δισ. ευρώ το 2024.

Επίσης, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο πληθωρισμός πρόκειται να διαμορφωθεί σε 4,1% έναντι 4,5% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας για το 2023 και να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 2,6% για το 2024. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% κατά το τρέχον έτος και ακόμη περισσότερο κατά 15,1% το 2024, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 11,2% το 2023 σε 10,6% το 2024.

Ο προϋπολογισμός του 2024 πρέπει να συνδυάσει τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας, που αποτελεί τη βάση όλων των προσπαθειών, με τις αναδυόμενες ανάγκες και το βασικό σχέδιο της κοινωνίας μετά την κρίση του πληθωρισμού, δηλαδή την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών.

Όπως αναφέρεται στο τελικό κείμενο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2023 – 9,1% σε σχέση με το 2022 – χωρίς αύξηση των φόρων, εξέλιξη που έχει μεγάλη συνάφεια με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το σύνολο των μισθών και ημερομισθίων των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 7,6% το β’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.

Η αύξηση των μισθών ενίσχυσε τα έσοδα του προϋπολογισμού και συνέβαλε στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων χωρίς να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα. Για το σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλα τα προεκλογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν ότι θα εφαρμοστούν το 2023 και το 2024, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν στη συνέχεια.

Στην έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2023, το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2023 αναμενόταν να είναι 0,7% του ΑΕΠ, ενώ στο πρόγραμμα σταθεροποίησης του Απριλίου 2023, το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμενόταν να είναι 1,1% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης το 2023 αναμένεται να ανέλθει σε 2.555 εκατ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στην πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθεροποίησης. Το συνολικό πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται σε έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ, κοντά στην πρόβλεψη της πρόβλεψης του προϋπολογισμού του 2023, σε σύγκριση με το 2,0% που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2023, λόγω της αύξησης των τόκων της γενικής κυβέρνησης.

Ομοίως, το πρωτογενές ισοζύγιο το 2024 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον στόχο του Προγράμματος Σταθεροποίησης. το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2023 και το 2024 βρίσκονται εντός των προβλέψεων που αποτυπώνονται στο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας έναντι της διεθνούς κοινότητας και των οίκων αξιολόγησης. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να επιβραδυνθεί δραματικά από 172,6% του ΑΕΠ το 2022 σε 160,3% το 2023 και 152,3% το 2024. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η χώρα έχει εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο μείωσης του χρέους και οικονομικής ανάπτυξης.

Βέβαια, η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται από τις τάσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και από πιθανές εξωγενείς κρίσεις. Η οικονομική σταθερότητα και πρόοδος μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν τηρούνται αυστηρά οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί και οι πεπερασμένοι δημοσιονομικοί πόροι κατανέμονται στοχευμένα με τη μέγιστη δυνατή οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr