Πρώτο ένσημο: Νέα δεδομένα θα τεθούν σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2022 για τους εργαζομένους με το “Πρώτο ένσημο” το οποίο προανήγγειλε ήδη από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα δεδομένα θα τεθούν σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2022 για τους εργαζομένους με το “Πρώτο ένσημο” το οποίο προανήγγειλε ήδη από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα αύξηση αφορά το “πρώτο ένσημο” για νέους εργαζομένους χωρίς προϋπηρεσία. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει 1 Ιανουαρίου 2022 με την επιδότηση να φθάνει τα 1.200 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ενώ σπουδάζουν.

Πως θα καθοριστούν οι μισθοί από 1 Ιανουαρίου 2022

Οι νεοπροσληφθέντες πέραν του μηνιαίου μισθού θα λαμβάνουν για έξι μήνες άλλα 600 ευρώ από το κράτος, ενώ τα υπόλοιπα 600 ευρώ θα καταβάλλονται στον εργοδότη ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους.Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης.

Τι αναφέρει η τροπολογία για την επιδότηση

  • Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε 6ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
  • Ποσό 600 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.
  • Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασία.
  • Οι ωφελούμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
  • Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
  • Το πρόγραμμα ισχύει από 1η.1.2022 έως 31.12.2022

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr