Πρόγραμμα Συνεργασία: Προθεσμία μέχρι 31 Οκτωβρίου έχουν οι εργοδότες προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Προθεσμία μέχρι 31 Οκτωβρίου έχουν οι εργοδότες προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό, έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, που έχουν προσληφθεί με όρους πλήρους απασχόλησης, έως την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Όλο το χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων

Πιο αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του Οκτωβρίου, έχει ως εξής:

  • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οι αιτήσεις από επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό υποβάλλονται από σήμερα, Παρασκευή 1 Οκτωβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Διατηρείται όμως η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τον Οκτώβριο.

Παράταση για το πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος, εάν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια που έχουν τεθεί. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν έχουν αλλάξει και είναι τα ίδια με εκείνα που ίσχυαν για ένταξη στο πρόγραμμα και κατά του μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr