Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Νέα παράταση, έως τις 31 Μαρτίου της επόμενης χρονιάς, έδωσε η Κυβέρνηση στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Νέα παράταση, έως τις 31 Μαρτίου της επόμενης χρονιάς, έδωσε η Κυβέρνηση στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Πρόκειται για τον μηχανισμό που έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Ιούνιο του 2020, ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία. Δίνεται το δικαίωμα στην επιχείρηση να περιορίσει το χρόνο εργασίας, ενός εργαζόμενου που δουλεύει με όρους πλήρους απασχόλησης, έως και 50%, χωρίς να μεταβληθεί η σχέση εργασίας. Για το χρόνο που δεν απασχολείται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους) που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Έτσι, ο εργαζόμενος θα έχει μια μείωση αποδοχών έως 20%, αλλά διασώζει τη θέση εργασίας του.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Η σχετική παράταση, προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης κατά την 31η Οκτωβρίου 2021 (τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) σε επιχειρήσεις που πληρούν τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση, τα οποία είναι ίδια με αυτά που ίσχυαν για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 150 εκατ. ευρώ, ενώ το Νοέμβριο ήταν ενταγμένοι στο μηχανισμό περί τους 30.000 εργαζομένους.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr