Τελευταία ευκαιρία έχουν περισσότεροι από 3.000 νέοι και νέες για να εισπράξουν 2.500 ευρώ

Τελευταία ευκαιρία έχουν περισσότεροι από 3.000 νέοι και νέες για να εισπράξουν 2.500 ευρώ μέσω προγραμμάτων κατάρτισης. Τα προγράμματα απευθύνονται σε νέες και νέους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση άνεργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ και εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ.

Τα προγράμματα εκτός από την πιστοποίηση σε υπολογιστές (κατάλληλη για ΑΣΕΠ) θα παρέχουν και πιστοποίηση σε ειδικότητες εμπορίου ή διοικητικής υποστήριξης. Η επιδότηση των προγραμμάτων θα “αγγίξει” τα 2.500 ευρώ.

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα και θα παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης στους επωφελούμενους ανέργους.

Τι προσφέρουν τα Προγράμματα:

  • Πιστοποίηση στις δεξιότητες υπολογιστών (ΤΠΕ) και στα εξειδικευμένα Προγράμματα Εμπόριο και Εξωστρέφεια ή Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης.
  • Η πιστοποίηση στους υπολογιστές διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και ισχύει για τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης, συνολικά δηλαδή μέχρι 2.500 ευρώ.

Η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία και ατόμου με χρόνια πάθηση στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΔΕΝ οδηγεί στη διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας, όπως είναι το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν επίσης Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική.

Το οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης στους υπολογιστές (ΤΠΕ) το οποίο είναι υποχρεωτικό, θα έχει διάρκεια 150 ώρες. Κάθε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ώρες.

Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων  θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης) και θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Εργασιακοί σύμβουλοι θα υποστηρίξουν και θα καθοδηγήσουν τους υποψήφιους ωφελούμενους προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στα Προγράμματα κατάρτισης.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 για τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους με αναπηρία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων λήγει στις 30/11/2022 και ώρα 23:59

Για περισσότερες πληροφορίες στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr