Η αστάθεια στον τραπεζικό τομέα έχει αυξήσει την προοπτική σημαντικής αυστηροποίησης των πιστωτικών συνθηκών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, και ως εκ τούτου τον κίνδυνο μιας ταχύτερης και βαθύτερης ύφεσης. Στα τρέχοντα επίπεδα αποδόσεων, τα ομόλογα μπορούν να παρέχουν μια ελκυστική ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας εισοδήματος και της προστασίας έναντι των κινδύνων για την οικονομία, όπως επισημαίνει.

Οι επενδυτικές επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής και της τραπεζικής αναταραχής που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα συμπεριλαμβάνουν κατά την PIMCO τα εξής:

-Τα αβέβαια περιβάλλοντα τείνουν να είναι θετικός παράγοντας για την αγορά σταθερού εισοδήματος, ιδιαίτερα αφού η ευρεία ανατιμολόγηση του περασμένου έτους ώθησε τα τρέχοντα επίπεδα απόδοσης πολύ υψηλότερα.

-Η PIMCO πιστεύει ότι τα ομόλογα είναι έτοιμα να επιδείξουν περισσότερες από τις παραδοσιακές τους ιδιότητες διαφοροποίησης και διατήρησης κεφαλαίου, με σημαντικά περιθώρια ανόδου των τιμών τους σε περίπτωση περαιτέρω οικονομικής επιδείνωσης.

-Τέλος, οι πρόσφατοι κραδασμοί στον τραπεζικό τομέα δείχνουν ότι οι προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό έχουν μία ολοένα και πιο έντονη επίδραση, με ευρύτερες οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Η PIMCO βλέπει τρία θέματα που θα επηρεάσουν την οικονομία και τις αγορές στους επόμενους 6-12 μήνες.

Πρώτον, οι χρεοκοπίες τραπεζών και το αυξανόμενο κόστος κεφαλαίου αυξάνουν την προοπτική σημαντικής αυστηροποίησης των πιστωτικών όρων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ – και συνεπώς τον κίνδυνο μιας ταχύτερης και βαθύτερης ύφεσης.

Οι κεντρικές τράπεζες είναι πιθανό να πλησιάζουν στο τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων, αλλά η μη περαιτέρω σύσφιξη είναι διαφορετική από την ομαλοποίηση ή ακόμη και τη χαλάρωση της πολιτικής, η οποία πιθανότατα θα απαιτήσει πτώση του πληθωρισμού προς τον στόχο, δηλαδή το 2% σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη.

Οι κίνδυνοι ύφεσης και οποιαδήποτε περαιτέρω πίεση των τραπεζών είναι απίθανο να αντιμετωπιστούν με άλλη μεγάλη δημοσιονομική απάντηση, εκτός εάν οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σαφείς και σοβαρές.

Ιστορικά, η ύφεση και οι αυξήσεις της ανεργίας έτειναν να ξεκινούν περίπου 2 με 2,5 χρόνια μετά την έναρξη ενός κύκλου αύξησης των επιτοκίων. Ο τρέχων κύκλος φαίνεται να εξελίσσεται σύμφωνα με αυτό το ιστορικό χρονοδιάγραμμα.

Σε προηγούμενους κύκλους, ο πληθωρισμός των μισθών άρχισε να επιβραδύνεται σημαντικά μόνο ένα χρόνο μετά την έναρξη μιας ύφεσης. Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πιθανό να μειωθεί με αργούς ρυθμούς, οποιεσδήποτε ενέργειες για την ομαλοποίηση ή ακόμα και τη χαλάρωση της πολιτικής είναι επίσης πιθανό να έρθουν με καθυστέρηση και θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αντιστάθμιση μεταξύ των κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και πληθωρισμού, όπως επισημαίνει η PIMCO

Η μείωση του πληθωρισμού και η εμφάνιση των επιπτώσεών της αναμένεται να χρειαστούν μεγαλύτερο διάστημα για να επιτευχθούν στη ζώνη του ευρώ, πιθανότατα κρατώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ρυθμούς σύσφιξης για περισσότερο καιρό από ό,τι την Fed. Οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου, ένα ασθενέστερο νόμισμα και μια λιγότερο ευέλικτη αγορά εργασίας, είναι πιθανό να υποστηρίξουν μια μακρύτερη περίοδο αυξημένου ευρωπαϊκού πληθωρισμού.

Επενδυτικές επιπτώσεις

Όπως σημειώνει η PIMCO, τα αβέβαια περιβάλλοντα τείνουν να είναι ευνοϊκά για τα ομόλογα, ιδιαίτερα αφού η περσινή ανατιμολόγηση ώθησε τα τρέχοντα επίπεδα απόδοσης πολύ υψηλότερα. Τα ομόλογα φαίνονται έτοιμα να επιδείξουν περισσότερες από τις παραδοσιακές τους ιδιότητες διαφοροποίησης και διατήρησης κεφαλαίων, με δυνατότητα ανόδου των τιμών τους σε περίπτωση περαιτέρω οικονομικής επιδείνωσης.

Η PIMCO αναμένει πως το εύρος αποδόσεων στα 10ετή ομόλογα των ΗΠΑ θα κινηθεί στο 3,25% έως το 4,25% στο βασικό της σενάριο για τους επόμενους 6-12 μήνες.

Υπάρχουν ελκυστικές ευκαιρίες σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σήμερα, δεδομένων των σχετικά υψηλών αποδόσεων κοντά στο μπροστινό άκρο της καμπύλης και της δυνητικά μικρότερης μεταβλητότητας από πολλές άλλες επενδύσεις. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα, τα μετρητά δεν θα παρέχουν τις ίδιες ιδιότητες διαφοροποίησης και τη δυνατότητα δημιουργίας συνολικής απόδοσης μέσω της ανόδου των τιμών, εάν οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρήσουν περαιτέρω, όπως συνέβη σε προηγούμενες υφέσεις.

Η αναταραχή του τραπεζικού τομέα ενισχύει την προσεκτική προσέγγιση της PIMCO όσον αφορά τα εταιρικά ομόλογα, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν χαμηλότερη αξιολόγηση. Η πρόσφατη αστάθεια των τραπεζών θα μπορούσε να είναι μια προεπισκόπηση του τι πρόκειται να συμβεί στα πιο ευαίσθητα οικονομικά τμήματα των πιστωτικών αγορών. Συνεπώς, η PIMCO διατηρεί μια προτίμηση για δομημένα, τιτλοποιημένα προϊόντα που υποστηρίζονται από εξασφαλίσεις.

Η PIMCO επίσης  πιστεύει πως οι τίτλοι που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ παραμένουν ελκυστικοί, ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση των spreads το τελευταίο διάστημα. Αυτοί οι τίτλοι έχουν συνήθως μεγάλη ρευστότητα και υποστηρίζονται από εγγύηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή ενός οργανισμού των ΗΠΑ, παρέχοντας ανθεκτικότητα και μετριασμό του κινδύνου πτώσης.

Εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα, η ευρεία αποδυνάμωση έχει κάνει ορισμένες εκδόσεις senior ομολόγων από ισχυρότερες τράπεζες να φαίνονται πιο ελκυστικές, έναντι των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Τέλος, όπως επισημαίνει η PIMCO, ο κλάδος των εμπορικών ακινήτων και συγκεκριμένα τα δάνεια για εμπορικά ακίνητα (CRE) μπορεί να αντιμετωπίσει περαιτέρω προκλήσεις, αλλά δεν είναι όλα τα CRE ίδια. Οι τίτλοι senior τμημάτων της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι πολύ πιο ασφαλείς από εκείνους με χαμηλότερη ποιότητα κεφαλαίου ή των mezzanine τίτλων.
PIMCO: Πώς αλλάζουν τις προοπτικές των επόμενων 6-12 μηνών για τις αγορές και την οικονομία η τραπεζική κρίση και η νομισματική πολιτική

Πηγή: pagenews.gr