Λεφτά στους λογαριασμούς τους θα δουν σήμερα χιλιάδες δικαιούχοι  από πληρωμές επιδομάτων αλλά και αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ σε πέντε κατηγορίες εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες ή υπέβαλαν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις .

Πληρωμές: Ποιοι θα λάβουν 534 ευρώ

Συγκεκριμένα, πέντε κατηγορίες εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή τους προηγούμενους μήνες ή υπέβαλαν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις  θα πληρωθούν σήμερα το επίδομα αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων.

Συνολικά θα πληρωθούν 6.941 εργαζόμενοι για ποσό ύψους 2.512.066,77 ευρώ.

ΛΕΦΤΑ

Παράλληλα μέχρι σήμερα θα πιστωθούν χρήματα στους λογαριασμούς δικαιούχων από τον ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ αλλά και το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 2.512.066,77 ευρώ η οποία θα καταβληθεί:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (υπόλοιπα έτους 2020) προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (2.139.865 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους τρείς χιλιάδες εννιακόσιους σαράντα δύο (3.942).

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων όπως και σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (υπόλοιπα έτους 2020) προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (33.643,87 €), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους σαράντα (40).

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (15.486 €), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους είκοσι εννέα (29).

δ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (9.540 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δέκα οκτώ (18).

ε) Σε εργαζομένους για την καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών ( (313.531,90 €), των οποίων το σύνολο δικαιούχων ανέρχεται στους δύο χιλιάδες εννιακοσίους δώδεκα (2.912).
Πληρωμές: Σε ποιους δικαιούχους θα καταβληθούν μέχρι σήμερα χρήματα

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 8-12 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

12,1 εκατ. ευρώ σε 690 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ

8.800 ευρώ σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Έκτακτες πληρωμές

17 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για την καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων
185 χιλ. ευρώ σε 580 δικαιούχους για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας σε ασφαλισμένους
300 χιλ. ευρώ σε 140 δικαιούχους για το επίδομα συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ

Πληρωμές : Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΟΑΕΔ

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

34 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 75.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
45. εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 40.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 950 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

DreamLab app: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας βοηθάει να κάνουμε πιο έξυπνες διατροφικές επιλογές

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr