Αυτό το έργο θα συμπληρώσει τη στήριξη 17 εκατομμυρίων δολαρίων που πρόσφατα παρείχε η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας για την κάλυψη 1 εκατομμυρίου τόνων αποθήκευσης σιτηρών.

Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO: Food and Agricultural Organization) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε ένα νέο έργο 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Καναδά για την περαιτέρω αντιμετώπιση των ελλείψεων αποθήκευσης σιτηρών στην Ουκρανία, μια πρωτοβουλία που θα επιτρέψει την αποθήκευση επιπλέον 2,4 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών μεταξύ 2022-2023 μαζί με σχετική τεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό.

Αυτό το έργο θα συμπληρώσει τη στήριξη 17 εκατομμυρίων δολαρίων που πρόσφατα παρείχε η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας για την κάλυψη 1 εκατομμυρίου τόνων αποθήκευσης σιτηρών.

Χάρη στη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Καναδικό Υπουργείο Εξωτερικών, η FAO θα παραδώσει προσωρινές και σταθερές λύσεις αποθήκευσης σιτηρών σε 15 περιοχές της Ουκρανίας.

Η FAO θα προμηθευτεί επίσης εργαστηριακό εξοπλισμό αξίας έως και 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει έξι στρατηγικά εργαστήρια για την επιτήρηση ασθενειών των ζώων.

Η Στρατηγική Υποστήριξης Αποθήκευσης Σιτηρών, που αναπτύχθηκε πρόσφατα από την FAO, στοχεύει να στηρίξει την Ουκρανία, βοηθώντας στην κάλυψη 4,07 εκατομμυρίων τόνων ή 25%, του συνολικού εκτιμώμενου ελλείμματος εθνικής αποθήκευσης 16 εκατομμυρίων τόνων το 2022 – 2023.

Ακόμη, η στρατηγική περιλαμβάνει την υποστήριξη της Κρατικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Προστασία των Καταναλωτών, ενισχύοντας την κυβερνητική ικανότητα για δοκιμές βασικών τροφίμων και πιστοποιήσεις που είναι απαραίτητες για εξαγωγή σε συνοριακές εγκαταστάσεις.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr