ΟΓΑ: Νέα διάταξη που προστέθηκε στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση προβλέπει πως θα υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης με το εργόσημο.

Νέα διάταξη που προστέθηκε στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση προβλέπει πως θα υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης με το εργόσημο.

Τι ρυθμίζεται

Ρυθμίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω εργοσήμου του πρώην ΟΓΑ με βάση το καθεστώς των ασφαλιστικών κατηγοριών (κλάσεων) που ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2020, επιλύοντας την εκκρεμότητα ως προς το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στα εργόσημα αυτά.

Συγκεκριμένα, κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών αυτών μέσω εργοσήμου ελέγχεται εάν οι εν λόγω εισφορές καλύπτουν αυτές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, με ελάχιστη την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ (κύρια σύνταξη, παροχές σε είδος και σε χρήμα, Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας). Σε περίπτωση ασφαλισμένου που υπάγεται για πρώτη φορά στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, επιλέγεται υποχρεωτικά η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, ώστε η διαδικασία να γίνει ταχύτερα, χωρίς εμπλοκή του ασφαλισμένου.

Η ρύθμιση αφορά όλους τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ με εργόσημο, οι οποίοι πλέον θα γνωρίζουν τον χρόνο ασφάλισης στον οποίο αυτό αντιστοιχεί και βάσει του οποίου θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ή να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr