ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας: Ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της επιδότησης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας.

Ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της επιδότησης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας. Οι λόγοι αυτοί είναι τέσσερις και αφορούν κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις.

Ποιες περιπτώσεις αφορά

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

  • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
  • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
  • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο
  • Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Δείτε ποιες είναι: σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για το επίδομα ανεργίας

  • 1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)
  • 2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν
  • 3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)
  • 4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr