Τις ενστάσεις του και τις επιφυλάξεις του από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος,  ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, σε συνέδριο για τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες που εγκαινίασε τις εργασίες του με παρέμβασή του.

Τις ενστάσεις του και τις επιφυλάξεις του από τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασε σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος,  ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, σε συνέδριο για τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες που εγκαινίασε τις εργασίες του με παρέμβασή του.

«Δεν είναι αποδεκτό η απόφαση για τη ζωή και το πεπρωμένο ενός ανθρώπου να ανατίθεται σε έναν αλγόριθμο», τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος όταν δέχθηκε τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, στο «Κάλεσμα από τη Ρώμη για μια ηθική της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Πάπας απαιτεί η πρόοδος στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη «να είναι ανθρώπινη». Η παρέμβαση του Πάπα στέλνει ένα μήνυμα για τις προόδους στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Πάπας Φραγκίσκος τονίζει την ανάγκη προσανατολισμού τους «προς το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και της Δημιουργίας».

«Μπροστά στις προόδους της τεχνητής νοημοσύνης, κρατάμε προς το παρόν το μονοπώλιο της συνείδησης», συμπλήρωσε ο Πάπας.

Ο Πάπας συμπλήρωσε ακόμη ότι, τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intlligence) έχει προχωρήσει με εκθετικό ρυθμό, όπως αποδεικνύεται από τις πολλαπλές εφαρμογές της σε διαφορετικούς τομείς γνώσης.

Σήμερα, το 37% των οργανισμών παγκοσμίως χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με κάποιο τρόπο, μια αύξηση κατά  270% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Αυτό όμως δεν αρκεί για την βελτίωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Χρειάζεται η τενητή νοημοσύνη να αποκτήσει ηθικό περιεχόμενο, την ηθική ελευθερία που αναλογεί στον καθένα και σε όλους μας. Μια ηθική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», συμπλήρωσε ο Πάπας.

Πηγή: pagenews.gr