Οι συμπεριφορικές γνώσεις, μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών επιστημονικών κλάδων όπως η ψυχολογία, η συμπεριφορική οικονομία, η γνωστική επιστήμη και η κοινωνική επιστήμη, εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, συμπεριφέρονται και λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται στην κατανόηση του τι επηρεάζει πραγματικά τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, αντί να βασίζεται σε υποθέσεις για το πώς πρέπει να ενεργούν βάσει παραδοσιακών μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα προβάλλουν τις πραγματικές ανάγκες και τα κίνητρα για μεγαλύτερη επίδραση και αποτελεσματικότητα.

Οι γνώσεις από τη συμπεριφορική επιστήμη μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την απειλή της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, οι οποίες απαιτούν τεκμηριωμένη έρευνα και ανάλυση μεμονωμένων, συμφραζομένων και δομικών παραγόντων που επηρεάζουν τα ανθρώπινα κίνητρα, τις ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις και τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύνολο οδηγών που ωθούν ή τραβούν ένα άτομο σε βίαιη εξτρεμιστική δράση.

Η έρευνα δείχνει την παρουσία ορισμένων επαναλαμβανόμενων οδηγών, οι οποίοι είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση και βίαιο εξτρεμισμό που ευνοεί την τρομοκρατία. Πολλοί από αυτούς τους οδηγούς έχουν ρίζες συμπεριφοράς και απαιτούν εργαλεία συμπεριφοράς όπως εκπαίδευση, στρατηγικά μηνύματα, αποκατάσταση, ενδυνάμωση των νέων, διευκόλυνση της απασχόλησης, ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμμετοχή στην κοινότητα, ισότητα των φύλων, ένταξη και επίλυση συγκρούσεων.

Μια προσέγγιση συμπεριφοράς πληροφοριών επιτρέπει τον εντοπισμό παραγόντων κινδύνου την ανάπτυξη εμπειρικά επικυρωμένων παρεμβάσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ασκούμενους με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το «Διεθνές Κέντρο για τις Συμπεριφορές για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας» που εδραιώθηκε ως Πρόγραμμα από το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών στην Ντόχα, με το Κράτος του Κατάρ, να υπογράφει συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη στις 15 Δεκεμβρίου 2019, εκτελεί τις εξής λειτουργίες:

  • διεξαγωγή και προώθηση της έρευνας στις επιστήμες συμπεριφοράς για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων και των παραγόντων που συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία.
  • παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα κράτη μέλη, τις περιφερειακές οργανώσεις και τους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, έργων και πρωτοβουλιών που ενσωματώνουν συμπεριφορές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
  • προώθηση της επικοινωνίας, της προσέγγισης και των συνεργασιών για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης, εμπειριών και διδαγμάτων που αντλήθηκαν από συμπεριφορές με γνώμονα τη συμπεριφορά κατά της τρομοκρατίας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Εθνών υπέγραψε Συμφωνία Συνεισφοράς με την Κυβέρνηση του Κράτους του Κατάρ σχετικά με την οικονομική συνεισφορά της τελευταίας, ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που θα χρησιμοποιηθεί για περίοδο τριών ετών για την ίδρυση του Διεθνούς Κόμβου και την εφαρμογή του προγράμματός της.

Το Διεθνές Κέντρο θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη των τοπικών, περιφερειακών και διεθνών αντιτρομοκρατικών παραγόντων και θα ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό του προγραμματισμού με τα Ηνωμένα Έθνη για την Αντιτρομοκρατική Συντονιστική Συμμαχία που δραστηριοποιούνται στον τομέα σχετικά με τις συμπεριφορικές γνώσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr