Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοίνωσε  ότι θα προσλάβει προσωπικό δεκαπέντε (15) ατόμων

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοίνωσε  ότι θα προσλάβει προσωπικό δεκαπέντε (15) ατόμων, για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξή τους στην Προσχολική Εκπαίδευση καθώς και για την Πρόσβαση Παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε Υπηρεσίες Δημιουργικής Απασχόλησης» περιόδου 2022-2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της εν λόγω δράσης.

Οι θέσεις αφορούν στην στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

  • 2 ΑΤΟΜΑ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 7 ΑΤΟΜΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 3 ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 3 ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

από 30/12/2022 έως και 10/01/2023, ως κάτωθι:

είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,

Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια,

προς το Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού

Υπόψη κας Λουραντάκη Ελένης

(τηλ. επικοινωνίας: 2132075226)

Πηγή: pagenews.gr