Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Κατατέθηκε χθες Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Κατατέθηκε χθες Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους. Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής θα ξεκινήσει την Τρίτη στις 18 Ιανουαρίου.

Νέος αναπτυξιακός Νόμος: Τι θεσπίζει και τι προβλέπει

Ο προωθούμενος νέος αναπτυξιακός νόμος θεσπίζει 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές, ο τομέας της αγροδιατροφής.
 • Προβλέπει  ειδική μέριμνα για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά.
 • Επιδιώκει με πολύ στοχευμένα κίνητρα την ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.
 • Εισάγει ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Αλλαγές και καινοτομίες

Με το νέο νόμο εισάγονται  δύο σημαντικές αλλαγές: Η πρώτη είναι ουσιαστικής φύσης και αφορά την θέσπιση των 13 καθεστώτων, θεματικού χαρακτήρα σε σχέση με την οριζόντια μορφή καθεστώτων ενισχύσεων του ισχύοντος νόμου. Η δεύτερη είναι διαδικαστικής, κυρίως, φύσης και εισάγει σημαντικές καινοτομίες σ΄ όλη τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και της έκδοσης των συναφών διοικητικών πράξεων (με ρητές προθεσμίες), προκειμένου να καταστούν δυνατές οι άμεσες ωφέλειες από τη χορήγηση των ιδιαίτερα ελκυστικών κινήτρων στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Τα κίνητρα που παρέχονται για ιδιωτικές επενδύσεις

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τέσσερα κίνητρα ενθάρρυνσης και στήριξης των επενδύσεων: Τη φορολογική απαλλαγή. Την επιχορήγηση. Την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Και την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Κατά κύριο λόγο προβλέπει 54 ότι οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων, περιλαμβανομένης και της επιχορήγησης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Τα  13 θεματικά καθεστώτα

 Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει 13 θεματικά καθεστώτα:

 • 1.Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.
 • 2.Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
 • 3. Νέο επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών,
 • 4.Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.
 • 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 • 6.Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία.
 • 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.
 • 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
 • 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
 • 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • 11.Μεγάλες επενδύσεις – ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών.
 • 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
 • 13. Επιχειρηματικότητα 360 μοιρών

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr