Νεοφυείς επιχειρήσεις: Προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00 έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα Elevate Greece του υπουργείου Ανάπτυξης.

Προθεσμία μέχρι και 10 Νοεμβρίου 2021 έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα Elevate Greece του υπουργείου Ανάπτυξης.

Που στοχεύει η δράση

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Εξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.

H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν μέχρι τώρα ενταχθεί

Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη δράση ανέρχονται στα 6.944. Η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 12.693.988,32 ευρώ.

Πως πραγματοποιείται η ενίσχυση

Η ενίσχυση πραγματοποιείται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και θα καλύψει το Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €100.000.

Το πρόγραμμα «Εlevate Greece» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr