Νεοφυείς επιχειρήσεις: Παράταση έως και 10 Νοεμβρίου δόθηκε για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης “Elevate Greece” των νεοφυών επιχειρήσεων.

Παράταση έως και 10 Νοεμβρίου δόθηκε για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης “Elevate Greece” των νεοφυών επιχειρήσεων.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τελευταίας παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση “Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19”. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 αντί για την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Που στοχεύει η δράση

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Χρίστος Δήμας: Πάνω από 500 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο Elevate Greece

Πάνω από 500 νεοφυείς επιχειρήσεις σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Χρίστος Δήμας, που απασχολούν 4.800 εργαζομένους έχουν ενταχθεί στο Elevate Greece.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε Ε&Α είναι στον μέσο όρο των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, εκεί που πρέπει να βελτιώσουμε, περαιτέρω, την επίδοση μας είναι στις επενδύσεις που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σημείωσε, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr