Μηχανισμός Συνεργασία: Τις ακριβείς ημερομηνίες που θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις στο σύστημα Εργάνη για ένταξη στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά και μονομερώς οι εργαζόμενοι για συμμετοχή στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, ή στο πρόγραμμα απασχόλησης των 100.000 νέων θέσεων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.

Τις ακριβείς ημερομηνίες που θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις στο σύστημα Εργάνη για ένταξη στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά και μονομερώς οι εργαζόμενοι για συμμετοχή στην αποζημίωση ειδικού σκοπού, ή στο πρόγραμμα απασχόλησης των 100.000 νέων θέσεων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Οι ημερομηνίες καλύπτουν το σύνολο του Δεκεμβρίου και, ανάλογα την περίπτωση, επιμερίζονται ως εξής:

 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Δεκέμβριο (Α’ Φάση), έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση 1-31 Δεκεμβρίου. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι διατηρούν την υποχρέωση να γνωστοποιούν εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που μπορεί να προκύψει στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, γι’ αυτούς τους εργαζόμενους που θα εντάξουν στο μηχανισμό για τον μήνα Δεκέμβριο. Η γνωστοποίηση των όποιων αλλαγών θα γίνει μέσω της υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου).
  • Για το μήνα Νοέμβριο (Β’ Φάση), οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 1-8 Δεκεμβρίου.
  • Για το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, επίσης οι αιτήσεις (Β’ Φάση και Ορθή Επανάληψη), μπορούν να υποβληθούν 1-8 Δεκεμβρίου. Όμως ειδικά γι’ αυτή την περίοδο οι αιτήσεις αφορούν μόνο εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ και εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ.

Ξάνθη

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Παρέχεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ορθή επανάληψη 1-8 Δεκεμβρίου, στις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις για ένταξη στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης. Το δικαίωμα αυτό, το έχουν επιχειρήσεις που έχουν εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο ή εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί.

Το υπουργείο Εργασίας, δίνει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων επίσης 1-8 Δεκεμβρίου, για επιχειρήσεις που θέλουν να χαρακτηριστούν ως «εποχικές» και έχουν πραγματοποιήσει προσλήψεις με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, την περίοδο 19-30 Ιουνίου. Προϋπόθεση οι προσλήψεις αυτές να έγιναν για χρονικό διάστημα 6 μηνών και να πραγματοποιήθηκαν μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Επειδή μέχρι τις 30 Ιουνίου, δεν υπήρχε διαθέσιμο πεδίο στην αίτηση, ώστε η επιχείρηση να δηλώνει ότι είναι εποχική, παρέχεται τώρα το δικαίωμα της υποβολής νέων αιτήσεων για να αποσαφηνιστεί αυτή η λεπτομέρεια.

Μονομερείς δηλώσεις

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής μονομερών δηλώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις μονομερώς, την χρονική περίοδο 1-8 Δεκεμβρίου, από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιούνιο.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα 1-8 Δεκεμβρίου, να υποβάλλουν μονομερείς δηλώσεις και οι καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, που είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως και την 10/1/2021.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr