Μεταβίβαση ακινήτων: Από χθες [16/8] άνοιξε η πλατφόρμα για την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων των ιδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων [ΦΜΑ]

Από χθες [16/8] άνοιξε η πλατφόρμα για την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων των ιδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων [ΦΜΑ], όπου συνολικά είναι πέντε, και άπαντες μπορούν να μπορούν να μπουν στο «myPROPERTY» και να δώσουν τα στοιχεία τους.

Ειδικότερα, ψηφιακά θα υποβάλλονται πλέον:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  • την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία
  • την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου
  • τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου
  • τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας, οι δηλώσεις αυτές ξεπερνούν συνολικά τις 30.000 κατά μέσο όρο κατ’ έτος.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά προαιρετικά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και υποχρεωτικά από 1ης Οκτωβρίου και μετά.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr