Αρκετά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις μειώσεις ενοικίων κατά τουλάχιστον 30%. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), οι ιδιοκτητών διστάζουν να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τους ενοικιαστές τους για μειώσεις μισθωμάτων καθώς εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ανά μήνα τους δικαιούχους ενοικιαστές και τη διενέργεια των συμψηφισμών των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες με τρέχουσες φορολογικές οφειλές τους, αντί να εκδοθεί μία απόφαση για ολόκληρο το τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, όπως προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης.

Επίσης, η στάση αυτή των ιδιοκτητών εκφράζει -σύμφωνα πάντα με την ΠΟΜΙΔΑ- και τη δυσπιστία τους απέναντι στη δυνατότητα του υπουργείου Οικονομικών να εφαρμόσει ορθά και έγκαιρα τις συγκεκριμένες διατάξεις, δεδομένου ότι ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί καν η ανάρτηση, στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών στο TAXISnet, των ποσών των επιστροφών φόρου που αντιστοιχούν στις αναγκαστικές μειώσεις ενοικίων κατά 40%, οι οποίες έλαβαν χώρα εντός του τετραμήνου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, παρότι έχει ήδη ανοίξει η εφαρμογή για τη δήλωση των μειώσεων που έγιναν εντός του Οκτωβρίου.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι «τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από τους αρμόδιους του υπουργείου Οικονομικών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία έχει αναδρομική ισχύ από τον Μάρτιο, ρυθμίζεται μια σειρά σοβαρών θεμάτων που είχε προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τις αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων κατά 40%. Προβλέπεται λοιπόν:

  • Σε κάθε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτου, μειώνεται μόνον το ενοίκιο το οποίο εισπράττει ο υπεκμισθωτής από τον πληττόμενο υπομισθωτή του, δεν μειώνεται όμως το ενοίκιο που οφείλει στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή ο υπεκμισθωτής, γιατί ο τελευταίος δεν ασκεί κάποια πληττόμενη δραστηριότητα στο μισθούμενο ακίνητο.
  • Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία είχαν ήδη καταβληθεί μισθώματα χωρίς μείωση ενώ ο ενοικιαστής δικαιούταν τη μείωση, το 40% κάθε ποσού μισθώματος για το οποίο ο ενοικιαστής απαλλάσσεται κανονικά από την υποχρέωση καταβολής θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής πρέπει να αναζητούνται από τον ενοικιαστή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
  • Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές και οι προϋποθέσεις καταβολής μισθώματος μειωμένου κατά 40% δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών, η μείωση του μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής του κάθε δικαιούχου μισθωτή στο συνολικό μίσθωμα. Εξαίρεση ισχύει για την περίπτωση συζύγου ή έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης όπου εκεί ειδικά το μίσθωμα μειώνεται ακόμη και αν η αναστολή εργασίας συντρέχει στο πρόσωπο του άλλου συζύγου.
  • Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το ενοίκιο καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή σε μικρότερα διαστήματα και πάντως μεγαλύτερα του μηνός, η απαλλαγή από το 40% του συνολικού μισθώματος για τους προβλεπόμενους μήνες υπολογίζεται αναλογικά.
    Οι μειώσεις των μισθωμάτων κύριας κατοικίας των εργαζομένων που έχουν αναστολή σύμβασης ισχύουν για ολόκληρο το μήνα για τον οποίο προβλέπεται καταβολή μειωμένων μισθωμάτων, κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως των ημερών ανά μήνα κατά τις οποίες έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr