Μαλλιαρόπουλος: Στενότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρόλο που αυξήθηκε το μερίδιο σε αυτήν αναγνώρισε ο κ. Μαλλιαρόπουλος διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στενότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρόλο που αυξήθηκε το μερίδιο σε αυτήν αναγνώρισε ο κ. Μαλλιαρόπουλος διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος.

Ο κ. Μαλλιαρόπουλος, σημείωσε ότι σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγάλες επιχειρήσεις συνέχισαν να αντλούν συνολικά υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων την χώρα μας.

Μάλιστα σημείωσε πως προς τις ΜμΕ το 2021 κατευθύνθηκε περίπου το 41% της ακαθάριστης ροής, ένα ποσό που υπολείπεται της συνεισφοράς των ΜμΕ στην οικονομία σε όρους προστιθέμενης αξίας, καθώς παράγουν το 57% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Μαλλιαρόπουλος απέδωσε την επιφυλακτικότητα των τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις στις ΜμΕ στο υψηλό ρίσκο που υπάρχει, λέγοντας πως το ποσοστό των κόκκινων δανείων των ΜμΕ είναι διαχρονικά πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο των μεγάλων επιχειρήσεων. Αναφορικά με την ρευστότητα των τραπεζών και της οικονομίας, ανέφερε πως διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr