Λιμενικό προκήρυξη 2022: Όλες οι ειδικότητες

Δύο προκηρύξεις για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων στο Λιμενικό Σώμα «τρέχουν» με διαδικασίες ΑΣΕΠ. ι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια 1 μόνο ειδικότητα προέλευσης.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ως απευθείας κατάταξης Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες
 • Να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι να είναι γεννηθέντες από 01-01-1984 και μεταγενέστερα)
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης Επαγγέλματος ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή
 • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας
 • Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου
 • Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α’ 17), όπως ισχύει, για τους κατατασσόμενους στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό
 • Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις

Όσοι έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, υποβάλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, έως και την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού.

Σημειώστε τα δεδομένα:

 • η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τους δύο διαγωνισμών ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου
 • με την πρώτη προκήρυξη θα προσληφθούν ιατροί της Εργασίας και Περιβάλλοντος, ιατροί Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ιατροί Εσωτερικής Παθολογίας, ιατροί Χειρουργικής, ιατροί Καρδιολογίας, ιατροί Αναισθησιολογίας, ιατροί Παθολογικής Ανατομικής, νοσηλευτές, βοηθοί Ακτινολογικού Εργαστηρίου, βοηθοί Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
 • με την πρώτη προκήρυξη θα προσληφθούν 15 Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (άνδρες – γυναίκες) ειδικότητας Υγειονομικού συγκεκριμένα: Νοσηλευτές, βοηθοί Ακτινολογικού Εργαστηρίου, βοηθοί Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr