Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μάλιστα παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο τα φορολογικά έσοδα ήταν μειωμένα έναντι του στόχου

Από τα 37εκατ. των προσωρινών στοιχείων, τα τελικά στοιχεία δείχνουν για το 9μηνο 52εκατ. πλεόνασμα έναντι στόχου για έλλειμα 5,94δισ. Είναι ο δεύτερος διαδοχικός μήνας που ο “λογαριασμός” βγαίνει πλεονασματικός καθώς και το 8μηνο υπήρξε πλεόνασμα 19εκατ.

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μάλιστα παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο τα φορολογικά έσοδα ήταν μειωμένα έναντι του στόχου κατά 12,6%, δηλαδή κατά περίπου 693εκατ. ευρώ Αυτό οφείλεται στο γεγονός της προείσπραξης μεγάλου μέρους του ΕΝΦΙΑ αφού ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η είσπραξη του να αρχίσει απο το Σεπτέμβριο και σε 6 δόσεις αλλά τελικά άρχισε από τον Μάιο. Ταυτόχρονα προείσραξη έχουμε και στο φόρο εισοδήματος αφού αντί του αρχικού πλάνου των 3 δημινιαίων από τον Σεπτέμβριο δόσεων, η είσπραξη του άρχισε τελικά από τον Ιούλιο και σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (48,364 δισ. ευρώ) σημειώνουν υπέρβαση κατά 6,136 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.

Ειδικά τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,603 δισ. είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,703 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα των Ειδικών Φόρων Καυσίμων ανήλθαν σε 5,147 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 125 εκατ. ευρώ.

Αυτό δείχνει άνοδο των εσόδων λόγω ανατιμήσεων (ΦΠΑ) και πτώση της κατανάλωσης (καθώς οι ΕΦΚ υπολογίζονται ανά μονάδα πωλήσεων και όχι βάσει τις υψηλής ή χαμηλής τιμής τους).

Αυξημένα όμως έναντι του στόχου είναι επίσης:

  •  κατά 1,508 δισ. ευρώ τα έσοδα από άμεσους φόρους εισοδήματος (12,498 δισ. συνολικά)
  • κατά 643 εκατ. ευρώ τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας (2,243 δισ. ευρώ συνολικά)

Ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο όμως, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού:

Α. από «Φόρους» είχαν υστέρηση κατά 693 εκατ. ευρώ ή 12,6% έναντι του στόχου (ανήλθαν σε 4,826 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω:

(α) της πρόβλεψης για την είσπραξη τον μήνα Σεπτέμβριο της πρώτης ενισχυμένης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2022, ύψους 902 εκατ. ευρώ, από τις έξι συνολικά δόσεις, συνολικού προβλεπόμενου ποσού 2,015 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2022 νομοθεσία.

Αντί αυτού, με νεότερες διατάξεις, ίσχυσαν 10 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης τον Μάιο του 2022. Επιπλέον, μετά τις νομοθετημένες παρεμβάσεις για μείωση του ΕΝΦΙΑ, το εκτιμώμενο ποσό είσπραξης που αφορά τον ΕΝΦΙΑ 2022 ανέρχεται σε 1.839 εκατ. ευρώ. Το ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί κατά τους προηγούμενους μήνες Μάιο έως και Αύγουστο και αφορά τον ΕΝΦΙΑ 2022 ανέρχεται σε 1.341 εκατ. ευρώ, και

(β) της πρόβλεψης, ότι το ποσό που αφορά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, θα εισπραχθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις, κατά τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την κατάθεση του Προϋπολογισμού 2022 νομοθεσία. Αντί αυτού με νεότερες διατάξεις ορίστηκε η πληρωμή του φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης τον Ιούλιο 2022.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ (βάσει αξίας πωλήσεων) ανήλθαν σε 1,679 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 255 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των Ειδικών Φόρου Κατανάλωσης (βάσει όγκου πωλήσεων) ανήλθαν σε 636 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 25 εκατ. ευρώ.
  • τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 164 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 740 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  • τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,748 δισ. ευρώ, και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 253 εκατ. ευρώ, λόγω της αλλαγής του αριθμού των δόσεων στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως προαναφέρεται.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr