Κομισιόν: Αυξανόμενος ο αριθμός τα τελευταία χρόνια των γυναικών που έχουν στη κατοχή του προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό.

Αυξανόμενος ο αριθμός τα τελευταία χρόνια των γυναικών μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ύστερα από ενδελεχής έρευνες της έκθεσης «She Figures 2021» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί από το 2003 το επίπεδο προόδου προς την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. Η Κομισιόν στηρίζει αυτή τη προσπάθεια γυναίκες με πτυχία και μεταπτυχιακά.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, έδωσε το παρόν στην έκθεση  και δήλωσε σχετικά: «Η τελευταία έκθεση «She Figures» επισημαίνει ότι η οικονομία, τα εργαστήρια και η πανεπιστημιακή κοινότητα της Ευρώπης εξαρτώνται ήδη από τις γυναίκες. Ωστόσο, αναφέρει επίσης ότι πρέπει να καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως για να εμπνεύσουμε τα κορίτσια να σταδιοδρομήσουν στους τομείς STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο, πιο πράσινο και πιο ψηφιακό μέλλον.»

Κομισιόν

Κομισιόν: Οι γυναίκες με μεταπτυχιακό στην κατοχή τους υπερβαίνουν σε αριθμό, τον αριθμό των ανδρών

Στη δημοσίευση «She Figures 2021» επισημαίνεται ότι, κατά μέσο όρο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, το ποσοστό γυναικών μεταξύ των φοιτητών (54 %) και των αποφοίτων (59 %) υπερέβαινε αυτό των ανδρών και ότι υπάρχει σχεδόν ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διδακτορικό επίπεδο (48 %). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των τομέων σπουδών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο των κατόχων διδακτορικού διπλώματος στον τομέα των ΤΠΕ (22 %), ενώ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60 % στους τομείς της υγείας και πρόνοιας και της εκπαίδευσης (60 % και 67 % αντίστοιχα).

Οι γυναίκες έχουν καταφέρει να αποτελούν μόλις το ένα τρίτο περίπου των ερευνητών (33 %). Στο υψηλότερο επίπεδο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, κατέχοντας περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων τακτικού/-ής καθηγητή/-τριας (26 %). Οι γυναίκες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να απασχολούνται ως επιστήμονες και μηχανικοί (41 %) και υποεκπροσωπούνται μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στους τομείς των θετικών επιστημών, της μηχανικής και των ΤΠΕ (25 %).

Κομισιόν

Τι είναι το «She Figures»

Η «She Figures» είναι μια μελέτη που δημοσιεύεται ανά τριετία και παρακολουθεί την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ). Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2003 και ακολουθεί την πορεία ερευνητών και ερευνητριών από τη στιγμή που σπουδάζουν και αποφοιτούν, εξετάζοντας τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας ως ερευνητών/ερευνητριών και τις συνθήκες εργασίας τους, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και τη συμμετοχή τους σε θέσεις λήψης αποφάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένου του τομέα των εφευρέσεων). Οι στατιστικοί ανταποκριτές των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών συμβάλλουν στη συλλογή στοιχείων.

Πολλές πολιτικές και προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2020 για έναν νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας ανανέωσε τη δέσμευσή της για την ισότητα των φύλων και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην έρευνα, επεκτείνοντας τις υφιστάμενες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν ενέκρινε επίσης τη Διακήρυξη της Λιουμπλιάνα για την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr