Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα, ύψους έως και 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που έπληξε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα, ύψους έως και 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που έπληξε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

H έγκριση του σχεδίου βασίζεται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την κρίση που προκλήθηκε στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το οποίο υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις 23 Μαρτίου και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου. Σύμφωνα με το ελληνικό πρόγραμμα, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε εταιρείες όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της γούνας και του δέρματος που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση. Σκοπός του προγράμματος είναι: πρώτον, να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για τις επιλέξιμες εταιρείες για τις οποίες η ρωσική αγορά αντιπροσωπεύει σημαντικό εξαγωγικό προορισμό και δεύτερον, να διατηρήσει την οικονομική τους συνέχεια κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι το μεμονωμένο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το όριο των 500.000 ευρώ που ορίζεται σχετικά, ενώ η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr