Κομισιόν: Πρόγραμμα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη διανομέων και κινηματογράφων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πρόγραμμα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη διανομέων και κινηματογράφων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ποιοι και πως θα λάβουν την ενίσχυση

Η ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή επιδότησης και κυρίως με το προσωρινό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Η στήριξη θα είναι ως άμεση επιχορήγηση. Αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2020 λόγω του κλεισίματος των κινηματογράφων.

Πως υπολογίζεται το ποσό

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των θέσεων του κινηματογράφου και για τους διανομείς ταινιών με βάση το χαμένο εισόδημα.

Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr