Διμερή διάλογο μεταξύ δανειολήπτη και κατόχου δανείου, με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για τη ρύθμιση και την μετατροπή ενός «κόκκινου» δανείου σε ενήμερο, επιχειρεί η κυβέρνηση.

Διμερή διάλογο μεταξύ δανειολήπτη και κατόχου δανείου, με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για τη ρύθμιση και την μετατροπή ενός «κόκκινου» δανείου σε ενήμερο, επιχειρεί η κυβέρνηση. Με μία σειρά από πρωτοβουλίες, με χαρακτηριστικότερη την τελευταία τροπολογία που επιχειρεί βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, εκτιμάται ότι αυτό μπορεί σε ένα βαθμό να επιτευχθεί.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι υπάρχουν εκείνα τα διαθέσιμα εργαλεία που από τη μία προστατεύουν τον δανειολήπτη ο οποίος είναι σε πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου του λόγω της κρίσης και από την άλλη κλείνουν τα «παράθυρα» σε τράπεζες και διαχειριστές δανείων να αποφύγουν αναιτιολόγητα την ρύθμιση.

Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό

Τέλος, να σημειωθεί ότι στην τελευταία τροπολογία για την βελτίωση λειτουργίας του εξωδικαστικού περιλαμβάνονται οι εξής βασικές παρεμβάσεις, όπως ανέφερε και ο υπουργός Οικονομικών:

  • Εισάγεται η υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης της πρότασης ρύθμισης.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες με μία μόνο οφειλή άνω των 10.000 ευρώ να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν τη περιουσία τους
  • Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων, όπως οφειλές σε δήμους
  • Διασφαλίζεται η συναίνεση των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, υπό προϋποθέσεις.
  • Τροποποιείται η διαδικασία διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς, προς όφελος του οφειλέτη.
  • Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης, σε περίπτωση εξόφλησης των οφειλών.
  • Μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης οφειλών και μετατρέπεται από κυμαινόμενο σε σταθερό στο 3% από 5% που ήταν μέχρι σήμερα ενώ περιλαμβάνει και τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Πηγή: pagenews.gr