Κοινωνικό μέρισμα 2021: Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών στα πλαίσια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος 2021 ύψους 250 ευρώ στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων σχεδιάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών στα πλαίσια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος 2021 ύψους 250 ευρώ στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων σχεδιάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Ειδικότερα, το κοινωνικό μέρισμα πρόκειται να λάβουν και οι υπόλοιποι δικαιούχοι, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι ΑμεΑ που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΑ, τα υπόλοιπα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος την τελευταία εργάσιμη του μήνα, όπως άλλωστε πληρώνει όλα τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Την ίδια μέρα, το κοινωνικό μέρισμα 2021 θα πιστωθεί και στους λογαριασμούς των ανασφάλιστων υπερηλίκων μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Ο σχεδιασμός των αρμόδιων υπουργείων γίνεται με σκοπό οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα. Στις κατηγορίες δικαιούχων που αναμένεται να πληρωθούν το διάστημα 20 με 24 Δεκεμβρίου περιλαμβάνονται χαμηλοσυνταξιούχοι που θα λάβουν το έκτακτο επίδομα ύψους 250 ευρώ.

Το κοινωνικό μέρισμα των 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, θα λάβουν όσοι έχουν κύρια σύνταξη ή και άθροισμα συντάξεων ως 638 ευρώ το μήνα μικτά, ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ το χρόνο και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 14.400 ευρώ.

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που έχει κατατεθεί στη Βουλή, δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι κατά τον Νοέμβριο λαμβάνουν:

  • Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
  • Προσυνταξιοδοτική παροχή.
  • Αναπηρικά επιδόματα από τον ΕΦΚΑ.
  • Συνταξιοδοτικές παροχές καλλιτεχνών, αντιστασιακών, πολεμικές συντάξεις κ.ά.
  • Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΓΑ.  -Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν:

  • α) Ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 7.200 ευρώ.
  • β) Οικογενειακό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 14.400 ευρώ.
  • γ) Ακίνητη περιουσία ως 200.000 ευρώ

Πότε θα δοθεί το έκτακτο επίδομα σε υγειονομικούς

Για το έκτακτο επίδομα σε υγειονομικούς, το υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει εγκύκλιο με την οποία προβλέπονται πληρωμές έως τον Ιανουάριο του 2022.

Ειδικότερα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Κορωνοϊός: 27 έγκυες θετικές τον Νοέμβριο

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως και 30-11-2021. Διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει επέλθει μεταβολή του καταβαλλόμενου βασικού μισθού κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της ανωτέρω παροχής γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες του εν λόγω διαστήματος, κατά τους οποίους καταβλήθηκαν τα (διάφορα) ποσά των βασικών μισθών.

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 ορίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α’ 45), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η καταβολή της ως άνω παροχής στους δικαιούχους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021, η εν λόγω καταβολή δύναται να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr