Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00.

Προσωπικό 25 διαφορετικών ειδικοτήτων επιλέγει η ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ). Ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης-ΥΠΥΤ)» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Θέσεις για προσωπικό 25 ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) προσφέρει η ΔΥΠΑ.

Ποιες οι ειδικότητες που ζητούνται

Κατηγορία ΠΕ

 • Δασολόγων
 • μηχανικών περιβάλλοντος
 • κοινωνικών λειτουργών
 • νηπιαγωγών
 • ψυχολόγων
 • διοικητικού-οικονομικού

Κατηγορία ΤΕ

 • τοπογράφων
 • δασοπόνων
 • κοινωνικών λειτουργών
 • διοικητικού
 • πληροφορικής
 • βρεφονηπιοκόμων
 • νοσηλευτών
 • ηλεκτρολόγων
 • μηχανικών
 • ηλεκτρολόγων μηχανικών

Κατηγορία ΔΕ

 • διοικητικού
 • βρεφονηπιοκόμων
 • ηλεκτροτεχνιτών
 • υδραυλικών
 • νοσηλευτών
 • ψυκτικών

Κατηγορία ΥΕ

 • βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών
 • γενικών καθηκόντων
 • εργατών πρασίνου

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίστηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

Πηγή: pagenews.gr