Η Διεθνής Αμνηστία οδηγεί υπόθεσή της με κατηγορούμενη την Τουρκία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και προκαλεί την καταδίκη του γειτονικού κράτους.

Η Διεθνής Αμνηστία οδηγεί υπόθεσή της με κατηγορούμενη την Τουρκία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και προκαλεί την καταδίκη του γειτονικού κράτους.

Η Τουρκία καταδικάστηκε την Τρίτη από το (ΕΔΑΔ) επειδή επέβαλε αδικαιολόγητο πρόστιμο στον πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος της ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία.

Στους δύο προσφεύγοντες, το τουρκικό τμήμα της βρετανικής ΜΚΟ και στον πρόεδρο του τουρκικού τμήματος κατά τον κρίσιμο χρόνο, τον Γιακούπ Λενέντ Κορκούτ, επιδικάστηκαν από κοινού με περισσότερα από 12.000 ευρώ, ιδίως για υλικές και ηθικές ζημίες.

Πιο αναλυτικά, τον Ιανουάριο του 2008, μετά από επιθεώρηση που διατάχθηκε , ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης επέβαλε στον Γ. Λ. Κορκούτ διοικητικό πρόστιμο άνω των 5.000 ευρώ. Βάσει ενός νόμου που τέθηκε σε ισχύ το 2004, τον κατηγόρησε συγκεκριμένα ότι είχε δηλώσει σε δεκαέξι περιπτώσεις καθυστερημένα κεφάλαια από ξένες πηγές.

Τα προηγούμενα χρόνια, το τουρκικό τμήμα της Αμνηστίας είχε λάβει κεφάλαια από τα κεντρικά του γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία, το νορβηγικό του υποκατάστημα καθώς και μεταφορές από ιδιώτες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ενώπιον των τουρκικών δικαστηρίων, ο Γιακούπ Λεβέντ Κορκούτ παρουσίασε – μάταια –  μια επιστολή από τη νομαρχία της Κωνσταντινούπολης,  «εξηγώντας ότι τα κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από τα διεθνή κεντρικά γραφεία ενός οργανισμού στο τουρκικό τμήμα (του)» και «που χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στο αρχή που δεν υπόκειται στην υποχρέωση δήλωσης», υπενθυμίζει περαιτέρω το Δικαστήριο.

Το τελευταίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Άγκυρα είχε παραβιάσει τα άρθρα 6, που αναφέρεται στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη,  και 11, που σχετίζεται με την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ΕΣΔΑ. Όντως, τα τουρκικά δικαστήρια βασίστηκαν « αποκλειστικά στα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου που συνέταξε η διοίκηση » και « δεν έχουν αιτιολογήσει επαρκώς τις αποφάσεις τους », όπως επισημαίνει το δικαστικό σκέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πηγή: pagenews.gr