ΙΟΒΕ: Για βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα το Νοέμβριο έκανε λόγο ο ΙΟΒΕ παρά το γεγονός ότι το οικονομικό κλίμα στην ευρωζώνη επιδεινώθηκε ελαφρώς.

Για βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα το Νοέμβριο έκανε λόγο ο ΙΟΒΕ παρά το γεγονός ότι το οικονομικό κλίμα στην ευρωζώνη επιδεινώθηκε ελαφρώς.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές, αλλά η ενίσχυση του κλίματος προήλθε κυρίως από τη νέα σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στις υπηρεσίες, στο μέγιστο επίπεδο της τελευταίας 20ετίας.

«Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η μη επιβολή ισχυρών περιοριστικών μέτρων, παρά την έντονη έξαρση της πανδημίας, φαίνεται πως έδωσαν ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών. Ο τομέας της βιομηχανίας συνέχισε να ευνοείται από τη σημαντική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου. Στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος συνέβαλε και η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ύστερα από ένα πεντάμηνο επιδείνωσης», αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Κατά τους αναλυτές του ΙΟΒΕ, η πρόσφατη αρνητική τάση εξισορροπείται σε ένα μέρος της, καθώς τα νοικοκυριά κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, αλλά χωρίς σημαντικούς νέους περιορισμούς.

«Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και οι συνεπαγόμενες επιδράσεις στην οικονομία, στη χώρα μας και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναμένεται να επηρεάσουν ισχυρά τις προσδοκίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών στους επόμενους μήνες. Κρίσιμος θα είναι και ο ρόλος των πληθωριστικών πιέσεων που αναπτύσσονται, όπως και των προτεραιοτήτων στη δημοσιονομική και ευρύτερη πολιτική, καθώς η οικονομία οφείλει να κινηθεί από την περιοχή των ελλειμμάτων προς αυτή των πλεονασμάτων», αναφέρεται στην έκθεση του ιδρύματος.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr