Το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή (10-11 Μαρτίου) στη Γαλλία, επιβεβαιώνει τον στόχο της Ευρώπης να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.  Παράλληλα  τονίζει και την ανάγκη απεξάρτησης της “γηραιάς ηπείρου” από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, όπως διέρρευσε στη “EURACTIV”.

«Καθώς η ΕΕ εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου, η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί μια ενδελεχή επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζουμε την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού», αναφέρει το σχέδιο. «Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε να καταργήσουμε σταδιακά την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα», όπως επίσης αναφέρεται.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν στρέψει την προσοχή τους στην απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον, το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αναφέρει ότι οι χώρες της ΕΕ θα συνεχίσουν να εργάζονται για την «εξασφάλιση επαρκών επιπέδων αποθήκευσης φυσικού αερίου και τη θέση σε εφαρμογή συντονισμένων επιχειρήσεων αναπλήρωσης» πριν από τη χειμερινή περίοδο.

Οι ηγέτες της ΕΕ υπόσχονται επίσης να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα με την «άμεση γειτονιά της ΕΕ», χωρίς να διευκρινίζουν περαιτέρω.

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας που θα βοηθούσε την ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους και να γίνει πιο ανεξάρτητη ενεργειακά.

Ωστόσο, οι μακροχρόνιες και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης έχουν καθυστερήσει την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων και η βιομηχανία προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να χάσει τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαιτίας αυτού.

Παράλληλα, το σχέδιο υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Έργα όπως η ανακαίνιση κτιρίων θα βοηθήσουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης και θα μειώσουν την ανάγκη εισαγωγής ενέργειας.

Πηγή: pagenews.gr