Η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις για τον τομέα της ασφάλειας σε πρωτοφανή επίπεδα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις για τον τομέα της ασφάλειας σε πρωτοφανή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίξει την άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία και τη φιλόδοξη κλιματική ατζέντα της Ευρώπης.

Στην ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο σήμερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρέτισαν τον κεντρικό ρόλο της ΕΤΕπ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων των οικονομικών κλυδωνισμών που προκλήθηκαν από τη βάναυση και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πριν από τη σύνοδο, και συγκεκριμένα στις 15 Ιουνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ αποφάσισε να αυξήσει έως το 2027 τις επενδύσεις για την ασφάλεια σε 8 δισ. ευρώ από 6 δισ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε την αύξηση των πόρων που προορίζει για τη στρατηγική πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια (SESI) που υιοθετήθηκε πέρυσι. Ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί, περαιτέρω έμφαση θα δοθεί στη στρατιωτική κινητικότητα, το διάστημα, την πράσινη ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές.

Με χωριστή απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού γιγα-εργοστασίου ηλιακών πάνελ στην Ιταλία, την αναβάθμιση της τηλεθέρμανσης σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, την επέκταση της διαχείρισης λυμάτων και της ανακύκλωσης στη Ρουμανία, την κατασκευή δύο νέων αιολικών πάρκων στη Βαλτική και τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων στην Αφρική.

«Εντείνουμε στο έπακρο τη στήριξή μας για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τις επενδύσεις προτεραιότητας και τις καινοτόμες τεχνολογίες διπλής χρήσης της Ευρώπης, αξιοποιώντας πλήρως όλους τους πόρους μας με τον πιο ευέλικτο τρόπο» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer. «Το μήνυμά μου προς τους Διοικητές σήμερα ήταν ότι οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.»

Ο Πρόεδρος Hoyer ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ το προηγούμενο έτος, μεταξύ άλλων για τις νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 72,5 δισ. ευρώ που υπογράφηκαν το 2022, καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις στην Ουκρανία. «Οι ηγέτες της ΕΕ μας ανέθεσαν σαφή εντολή να εντείνουμε τη στήριξή μας για την κάλυψη των πιο επιτακτικών αναγκών στην Ουκρανία και αυτό ακριβώς κάνουμε με την πρωτοβουλία και το ταμείο στήριξης της ΕΕ για την Ουκρανία» δήλωσε ο Hoyer. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο Όμιλος ΕΤΕπ τα τελευταία έτη για την υλοποίηση των πολιτικών και της στρατηγικής της ΕΕ.»

Το 2022 η ΕΤΕπ υπέγραψε νέες χρηματοδοτήσεις άνω των 1,5 δισ. ευρώ για έργα που ευθυγραμμίζονται με την πρωτοβουλία SESI και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη στήριξη της ασφάλειας στην Ευρώπη. Μια βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SESI παραμένουν οι νέες τεχνολογίες διπλής χρήσης που θα χρειαστεί η Ευρώπη για να παραμείνει ασφαλής μακροπρόθεσμα. Οι αποφάσεις αυτής της εβδομάδας δεν αλλάζουν τα έργα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση ούτε τροποποιούν τον ορισμό της ΕΤΕπ για τις εξαιρούμενες δραστηριότητες ή τους εξαιρούμενους τομείς.

«Η ΕΤΕπ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση στοχευμένης στήριξης για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και για μια ταχεία, δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών» δήλωσε η Svantesson, κατά την παράδοση της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου των Διοικητών στο Βέλγιο. «Είναι και θα παραμείνει ένα κρίσιμο εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.»

«Η ΕΤΕπ ηγήθηκε της προσπάθειας κινητοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων για την αντιμετώπιση μιας σειράς κρίσεων – από την κλιματική αλλαγή έως την πανδημία και τις συνέπειες αυτού του φριχτού πολέμου» δήλωσε ο Vincent Van Peteghem, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών του Βελγίου. «Είναι τιμή η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας της ΕΕ, της δικής μας Τράπεζας, καθώς υλοποιούμε τις κοινές μας προτεραιότητες, τόσο εντός της Ένωσης όσο και παγκοσμίως.»

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr