Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Λουγκάνο της Ελβετίας ενέκριναν τη Διακήρυξη του Λουγκάνο που περιγράφει τις επτά κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας ανάκαμψης της χώρας, γνωστές με την ονομασία «Αρχές του Λουγκάνο»

Οι συμμετέχοντες στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Λουγκάνο της Ελβετίας ενέκριναν τη Διακήρυξη του Λουγκάνο που περιγράφει τις επτά κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας ανάκαμψης της χώρας, γνωστές με την ονομασία «Αρχές του Λουγκάνο»: εταιρική σχέση, εστίαση στις μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια, δημοκρατική συμμετοχή, δέσμευση πολλών ενδιαφερομένων, ισότητα και ένταξη των φύλων, καθώς και βιωσιμότητα.

«Εδώ στο Λουγκάνο, ξεκινήσαμε τη διαδικασία ανάκαμψης της Ουκρανίας σε διεθνές επίπεδο και θέσαμε τις αρχές, στις οποίες βασίζεται η ανάκαμψη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Ιγνάσιο Κάσις κατά την παρουσίαση της δήλωσης. «Ο πυρήνας της Διακήρυξης είναι οι επτά Αρχές του Λουγκάνο. Σηματοδοτούν την αρχή μιας μακράς διαδικασίας ανάκαμψης στην Ουκρανία. Καθορίζουν κριτήρια και μεθόδους ανάκαμψης», είπε ο Κασίς.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η διαδικασία ανάκαμψης θα καθοδηγηθεί από την Ουκρανία και θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της.

«Η προσπάθεια ανάκαμψης πρέπει να βασίζεται σε μια υγιή και συνεχή διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών, σε ευθυγραμμισμένες προτεραιότητες, σε κοινό σχεδιασμό για αποτελέσματα, σε λογοδοσία για τις χρηματοοικονομικές ροές και σε αποτελεσματικό συντονισμό», αναφέρει η δήλωση.

Η διαδικασία ανάκαμψης θα πρέπει να συμβάλει στην επιτάχυνση, την εμβάθυνση, τη διεύρυνση και την επίτευξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, αναφέρει ακόμη η Διακήρυξη. Η αρχή της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του κράτους δικαίου συνεπάγεται ότι «το κράτος δικαίου πρέπει να ενισχυθεί συστηματικά και να εξαλειφθεί η διαφθορά. Κάθε χρηματοδότηση για την ανάκαμψη πρέπει να είναι δίκαιη και διαφανής».

Το έγγραφο αναφέρει ότι η διαδικασία ανάκαμψης «πρέπει να είναι μια προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας, με τις ρίζες της στη δημοκρατική συμμετοχή του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτοπίστηκαν ή επιστρέφουν από το εξωτερικό, την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποτελεσματική αποκέντρωση». Επίσης, η διαδικασία ανάκαμψης θα πρέπει να «διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών παραγόντων, μεταξύ άλλων από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κυβέρνηση».

Επιπλέον, η αρχή της ισότητας των φύλων και της ένταξης συνεπάγεται ότι «η διαδικασία ανάκαμψης πρέπει να είναι περιεκτική και να διασφαλίζει την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων». «Η ανάκαμψη πρέπει να ωφελήσει όλους και κανένα μέρος της κοινωνίας δεν πρέπει να μείνει πίσω. Οι ανισότητες πρέπει να μειωθούν», αναφέρει το έγγραφο.

Τέλος, η διαδικασία ανάκαμψης «πρέπει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία με βιώσιμο τρόπο, ευθυγραμμισμένο με την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη Συμφωνία του Παρισιού».

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr