Γονικές παροχές: Πλήρης οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις e-δηλώσεις ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Πλήρης οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις e-δηλώσεις ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myProperty  και για τις γονικές παροχές και δωρεές.

Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Από την 13/ 12 /2021 προαιρετικά και από την 20/ 12 /2021 υποχρεωτικά, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε δωρεά – γονική παροχή ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος καθώς και λοιπών περιουσιακών στοιχείων με συμβολαιογραφικό έγγραφο (βλ. πιο κάτω).

Πώς υποβάλλεται η Αρχική δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής παροχής;

Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης Δωρεάς/Γον. Παροχής;

Αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου δωρεοδόχου/τέκνου ή της έδρας του νομικού προσώπου, που έχει αντικείμενο φορολογία δωρεών. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, αρμόδια η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και εναλλακτικής φορολόγησης κατοίκων ημεδαπής. Σημειώνεται ότι πλέον από την ημερομηνία λειτουργίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου δωρεών και γονικών παροχών, αλλάζει η αρμοδιότητα των δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής σε όλες τις περιπτώσεις, είτε η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, και γίνεται πλέον αρμόδια η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του δωρεοδόχου/τέκνου.

Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν δωρεοδόχος είναι Νομικό Πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ;

Αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας του δωρεοδόχου, η οποία έχει αρμοδιότητα φορολογίας δωρεών. Εάν το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ έχει έδρα στο εξωτερικό, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και εναλλακτικής φορολόγησης κατοίκων ημεδαπής. Θα επιλέγεται από τον συμβολαιογράφο, από λίστα της εφαρμογής η Δ.Ο.Υ. της έδρας του Νομικού προσώπου.

Ποιο είδος δήλωσης δωρεάς- γονικής παροχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Αρχικά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής οι αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς – γονικής παροχής ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που δωρίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (βλ. πιο κάτω). Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY– Φορολογία Δωρεών- Γονικών Παροχών» του πληροφοριακού συστήματος της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: pagenews.gr