Γιάννης Στουρνάρας: Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στις εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο μίλησε σήμερα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στις εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο μίλησε σήμερα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας. “Η πρόβλεψη για την πορεία της οικονομίας υπόκειται όμως σε σημαντικές αβεβαιότητες και κινδύνους που σχετίζονται με την εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, την επιτάχυνση του πληθωρισμού και την αντίδραση της οικονομικής  πολιτικής σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας” σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας.

Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση ασφαλιστών Ελλάδος σημείωσε πως: “Η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εποπτεία εντός του πλαισίου “Φερεγγυότητα ΙΙ” τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 1,9 δισ. ευρώ που προβλέπεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), διαθέτουν συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια 3,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, διαθέτουν συνολικά 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 85%, περισσότερα κεφάλαια από τα αναγκαία για να θεωρούνται φερέγγυες, ενώ επίσης όλες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλύπτουν με επάρκεια την προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) και κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR)”.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr