Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurostat, το 2021 σχεδόν το ένα τέταρτο ή ποσοστό 23,6% όλων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω στην Ε.Ε. διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας

Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, έπειτα από τους ανέργους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurostat, το 2021 σχεδόν το ένα τέταρτο ή ποσοστό 23,6% όλων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω στην Ε.Ε. διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή μάλιστα η κατηγορία όσον αφορά την κατάσταση δραστηριότητας ήταν η μόνη που σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2020, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,6%.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο φάσμα της φτώχειας ήταν το 2021 26,9%, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν 23,6%. Σημειώνοντας αύξηση τριών μονάδων σε ένα έτος.

Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

Το 2021 σε σύγκριση με το 2020 τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανέργους κατά 1,6 ποσοστιαία μονάδα, για τους συνταξιούχους κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες και για τους μισθωτούς κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Εσθονία κατέγραψαν το 2021 τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχολουμένων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (70,8%, 32,4% και 32,2%, αντίστοιχα). Η Ρουμανία, ειδικότερα, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2020 έως το 2021 (5,1 ποσοστιαίες μονάδες).

Σε ποιες χώρες βελτιώθηκε η κατάσταση

Αντίθετα, η κατάσταση βελτιώθηκε για τους αυτοαπασχολούμενους σε έντεκα χώρες, με την Ιρλανδία και την Ουγγαρία να αναφέρουν τη μεγαλύτερη μείωση (-3,2 και -3,7 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).

Συνολικά το 2021, 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ε.Ε. διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που ισοδυναμεί με το 21,7% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Στην Ελλάδα το 2021 διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 27,3% των κατοίκων στη χώρα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: pagenews.gr