Την κοινή κάθοδό τους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποφάσισαν η Φιλελεύθερη Συμμαχία και η Κοινωνία Αξιών, δύο κομματικοί σχηματισμοί του φιλελεύθερου χώρου, που διεκδικούν μερίδιο από την πολιτική έκφραση του Κέντρου στις 21 Μαΐου.

Την κοινή κάθοδό τους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές αποφάσισαν η Φιλελεύθερη Συμμαχία και η Κοινωνία Αξιών, δύο κομματικοί σχηματισμοί του φιλελεύθερου χώρου, που διεκδικούν μερίδιο από την πολιτική έκφραση του Κέντρου στις 21 Μαΐου.

Τα δύο κόμματα σχηματίζονται μετά το 2000 και, παρά την μάλλον περιορισμένη εκλογική απήχησή τους, έχουν κατορθώσει να είναι διακριτά στην ελληνική πολιτική σκηνή, χάρη κυρίως στο σημαντικό προγραμματικό έργο που έχουν παραγάγει και στην πολιτική αξιοπρέπεια, με την οποία κινούνται στον δημόσιο χώρο.

Κατά το παρελθόν, εκλογικές και ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες έχουν συγκροτήσει και τα δύο κόμματα και έχουν καταγραφεί εκλογικά μαζί με σχήματα και φορείς όπως είναι η Δράση ή η Δημοκρατική Συμμαχία.

Σήμερα, οι επικεφαλής των δύο φορέων, κ. Δέσποινα Λημνιωτάκη για την Φιλελεύθερη Συμμαχία και κ. Στέλιος Φενέκος για την Κοινωνία Αξιών, ηγούνται της κοινή εκλογικής προσπάθειας, η οποία παρουσιάζει τους υποψηφίους της σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Χώρας.

Στις σελίδες που ακολουθούν, μπορεί κάποιος να διαβάσει περισσότερα για τα κοινά στοιχεία που ενώνουν τα δύο κόμματα και τους λόγους που τα ώθησαν να συμπορευθούν εκλογικά, ένα κείμενο υπογεγραμμένο από την κυρία Δ. Λημνιωτάκη στο οποίο γίνεται λόγος για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χώρος του μεταρρυθμιστικού Κέντρου από εφήμερους πολιτικούς μνηστήρες που αναζητούν τις πολύτιμες ψήφους των μετριοπαθών ψηφοφόρων, καθώς και τον κατάλογο των υποψηφίων του εκλογικού συνδυασμού.

Πηγή: pagenews.gr